Binecuvântare la început de an în Catedrala Patriarhală

Biserica Ortodoxă Română a prăz­nuit, la 1 ianuarie, Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului și i-a sărbătorit pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, şi pe mama sa, Sfânta Emilia. Cu acest prilej, la Catedrala Patriarhală din București, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Prea­sfințitul Părinte Varlaam Plo­ieș­teanul, Episcop-vicar patriarhal, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurați de un sobor de slujitori.

 

Numeroși credincioși bucu­reș­teni s-au rugat împreună cu clericii în Catedrala ­Patriarhală, la început de an calendaristic, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu și ocrotirea sfinților Săi. După citirea pasajelor evanghelice rânduite, Prea­sfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evi­den­țiat importanța acestei zile de mare sărbătoare.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, Prea­sfin­țitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor, a săvârșit slujba de Te Deum la Anul Nou, la finalul că­reia a avut loc proclamarea solem­nă a anului 2023 drept „Anul omagial al pastorației persoanelor vârst­nice” și „Anul comemorativ al imnografilor și cântă­reților biseri­cești”. Actul oficial de proclamare a fost citit de Prea­sfin­țitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal.

În continuare, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit cuvântul in­titulat „Prețuirea și ajutorarea vârst­nicilor sunt expresii ale matu­ri­tății spirituale și sociale în viața comunității”. Patriarhul României a prezentat și icoana emblematică a acestui an, în care sunt zugrăviţi ocrotitorii bătrânilor: Sfântul și Dreptul Simeon și Sfânta Prorociță Ana. Proclamarea solemnă a noului An omagial și comemorativ în Patriarhia ­Română s-a încheiat cu intonarea de către Grupul psaltic „Tronos” a cântării speciale compuse cu ocazia acestui eveniment.