Asociația Tinerilor Ortodocși din Ungaria, formată din tineri aparținând celor 5 jurisdicții ortodoxe care sunt în această țară, a împlinit 15 ani de existență și a marcat acest eveniment printr-o confe­rință și o întâlnire a membrilor ei, ce a avut loc sâmbătă, 6 aprilie 2019, la Colegiul numit „Tekelianum”, din Budapesta, aparținând Eparhiei Ortodoxe Sârbe din Ungaria. La eveniment, răspunzând invitației adresate de Sinka Borbála Julianna (Șinca Borbala Iuliana), președin­tele Asociației MORISZ, a participat și Prea­sfin­țitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, care a susținut cu acest prilej con­ferința cu tema: „Sfânta Liturghie – spațiu spiritual și timp al comuniunii între oameni, generații și popoare, prin Jertfa și iubirea Mântuito­rului Iisus Hristos”, care a fost tradusă și în limba maghiară, de părintele arhimandrit Calinic Covaci, consilierul administrativ bisericesc al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Manifestarea aniversară a început prin cuvântul de salut al preșe­dintelui Sinka Borbála Julianna, urmată de conferința Preasfin­țitului Părinte Episcop Siluan, care și-a exprimat aprecierea și încurajarea pentru această asociație, la înființarea căreia a și fost părtaș, în anul 2004, tot la Budapesta și le-a vorbit acum celor prezenți despre însemnătatea relației personale cu Mântuitorul Iisus Hristos, descoperită și afirmată prin rugăciune personală stăruitoare, într-o lume contemporană indiferentă și nihilistă.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter