Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț

Raport-sinteză privind activitatea Bisericii Ortodoxe Române în anul 2022

 

Preafericite Părinte Patriarh,

Preasfințit Sinod,

Distinși participanți,

Anul acesta se împlinesc 300 de ani de la naşterea Sfântului Paisie de la Neamţ şi 1.000 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Simeon Noul Teolog, ceea ce reprezintă un bun prilej pentru a promova rugăciunea ca stare de întâlnire și convorbire a omului cu Dumnezeu, ca izvor de sfințire în Biserică și în familie, dar și ca arvună a bucuriei din Împărăția iubirii Preasfintei Treimi. De aceea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2022 să fie proclamat în Patriarhia Română drept Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști ­Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț1 și a aprobat Programul-cadru liturgic, cultural şi mediatic, prin care au fost stabilite obiectivele privind realizarea acestui proiect religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic, misionar şi mediatic la nivelul tuturor unităților bisericeşti ale Patriarhiei Române, din țară şi din diasporă. Datele și rezultatele comunicate de sectoarele Administrației Patriarhale, de Centrul de Presă BASILICA și de centrele eparhiale oferă o imagine de ansamblu privind activitățile desfă­șurate în cuprinsul Patriarhiei Române de-a lungul anului 2022.

 

Canonizări de sfinți

Încă de la începutul anului dedicat rugăciunii și sfinților isihaști, Sfântul Sinod a hotărât canonizarea Sfintei Cuvioase Teofana Basarab, prima monahie din istorie cunoscută ca fiind de origine română. Evenimentul istoric prin care s-a proclamat sfințenia Cuvioasei Teofana Basarab, fiica Domnitorului ­Basarab I al Țării Românești, a avut loc în ziua de sâmbătă, 21 mai 2022, la hramul istoric al Catedralei Patriarhale.

 

Medalii și Diplome omagiale

Sub îndrumarea și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru Anul omagial și comemorativ 2022, în Atelierele Institutului Biblic a fost făurit Ordinul patriarhal Maica Domnului Rugătoarea (Oranta) – Engolpion pentru ­arhierei, Cruce pectorală pentru clerici și insignă pentru mireni. În Ateliere a fost realizată racla pentru moaștele Sfântului isihast Ioanichie cel Nou de la Muscel. De asemenea, în colaborare cu Monetăria Statului, Atelierele Institutului Biblic au realizat Medalia omagială și comemorativă – 2022.

 

Congrese, simpozioane și colocvii

În strânsă legătură cu cele două teme, Patriarhia Română și centrele eparhiale au organizat congrese, simpozioane și colocvii, la care au participat personalități din țară și din străinătate. În acest sens, amintim Simpozionul internaţional de teologie „Importanța rugăciunii în viața eclesială și personală a credin­cioșilor”, organizat la Palatul Patriarhiei, în perioada 9-13 octombrie 2022.

La nivel eparhial, au fost organizate numeroase conferințe, evenimente și campanii culturale, cercuri pastorale și misionare, cateheze și seri duhovnicești, dintre care menționăm: Simpozionul național de teologie patristică „Rugăciunea în experiența și spiritualitatea Sfinților Părinți”, organizat în Arhiepiscopia Bucureștilor; Simpozionul internațional „Tra­diția patristică. Isihasmul bizantin, istorie și spiritualitate”, organizat de ­Arhiepiscopia Iașilor; Conferința „Legătura dintre rugăciune și răbdarea suferințelor. Sfinții mucenici – modele de rugăciune și răbdare”, derulată în cadrul Arhiepiscopiei Sibiului; Simpozionul interna­țional „Rugăciunea, inima Bisericii”, organizat în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului; Simpozionul internațional „Sfântul Simeon Noul Teolog. 1.000 de ani de la trecerea la cele veșnice”, organizat în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei; Conferința „Vederea lui Dumnezeu și experiența luminii necreate în teologia isihastă”, desfășurată în Arhiepiscopia Timișoarei; Conferința „Rugăciunea într-o lume secularizată”, organizată în Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei ­Occidentale; Seria de conferințe „Doamne, învață-ne să ne rugăm”, organizată în Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului; Con­ferința „Rugăciunea – respirația vieții noastre”, organizată în Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Statelor Unite ale Americii; seminarii științifice cu tematica Anului omagial și comemorativ s-au desfășurat și în Arhiepiscopia Tomisului și în Arhiepiscopia Târgoviștei; Simpozionul interna­țional „Moștenirea paisiană în spiritualitatea, arta și cultura contemporană”, organizat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților; Simpozionul internațional de teologie, știință și artă „Chipul, Numele și Slava. Frumusețea făptuitoare a rugăciunii și esteticului isihast al îndumnezeirii”, organizat de Arhiepiscopia Alba Iuliei; Simpozionul național „Experiența luminii dumne­zeiești în teologia și spiritualitatea ortodoxă”, desfășurat în Arhiepiscopia Râmnicului; Simpozionul interna­țional „Cultură și spiritualitate în Ţările Române: Moștenirea literară a Sfântului Paisie Velicicovski”, organizat de Arhi­episcopia Romanului și Bacăului; Simpozionul „Rugăciunea în viața lui Mihai Eminescu”, desfășurat în cadrul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului; Simpozionul de teologie și spiritualitate „Sfinții isihaști – teologi ai rugăciunii și ai luminii dum­nezeiești”, organizat în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei; Conferința „Rugăciunea ca expresie a întâlnirii omului cu Dumnezeu la Sfântul Simeon Noul Teolog”, organizată în Arhiepiscopia ­Dunării de Jos; Simpozionul internațional online de creație literară, creație plastică și artă fotografică „Trăire și comuniune – urcuș spre de­săvârșire”, desfășurat în Arhiepiscopia Aradului; Conferința „Conștiința creștină în lumea tensiunilor contemporane”, desfășurată în cadrul Episcopiei Hușilor; Simpozionul interna­țional „Rugăciunea și mărturisirea în viața Bisericii și relevanța lor pentru societatea postmodernă”, desfășurat de Episcopia Caran­sebeșului; Simpozionul internațional „Rugăciunea în viața Bisericii – mijloc de comunicare și comuniune a omului cu Dumnezeu. Treimea sfinților isihaști: Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama, Paisie de la Neamț, importanța lor în viața Bisericii Ortodoxe”, organizat în Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei; Simpozionul „Actualitatea unui model cultural și spiritual”, organizat în Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului; Simpozionul internațional „Mehe­dinți – istorie, cultură și spiritualitate”, organizat în cadrul Episcopiei Severinului și Strehaiei; Conferința „Rugăciunea lui Iisus și practica isihasmului – tradiție vs actualitate”, organizată în Episcopia de Bălți; conferințe cu temele Anului omagial și comemorativ au fost organizate și de Episcopia ­Basarabiei de Sud; Conferința „De ce să mă rog? Cum mă poate ajuta rugăciunea?”, desfă­șurată în cadrul Episcopiei Sloboziei și Călărașilor; Serile filocalice „Sfinții isihaști români – teologi ai harului dumnezeiesc”, susți­nute în Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei și Harghitei; Conferința preoțească „Rugăciunea gândită și cu suspine negrăite. O provocare orantă a Sfântului Apostol Pavel”, organizată de Episcopia Alexandriei și Teleormanului; Conferința „Rugăciunea în viața liturgică și ascetică a Bisericii”, organizată de Episcopia Giurgiului; Simpozionul „Rugăciunea – izvor de iubire față de Dumnezeu și față de aproapele nostru”, derulat în cadrul Episcopiei Slatinei și Roma­naților; o sesiune de comunicări știin­țifice și conferințe preoțești s-au desfășurat și în Episcopia Tulcii; Conferința „Rugăciunea – Expe­riență personală și comunitară de cunoaș­tere a lui Dumnezeu”, organizată în Episcopia Sălajului; Seria „Zilele Credinței și Culturii”, organizată de Episcopia Devei și Hunedoarei; conferințele preoțești au fost dedicate Anului omagial și comemorativ 2022 și în Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria; Conferința „Rugăciunea personală, familială și comunitară – temelia vieții creștinului”, susținută în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei; cateheze cu tema „Rugați-vă neîncetat”, organizate de Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord; Sesiunea de comunicări științifice „Sfântul Paisie, starețul mănăstirilor Dragomirna, Neamț și Secu – reprezentant de seamă al isihasmului pe pământ românesc, înnoitor al vieții duhov­nicești din mănăstiri”, organizată în Episcopia Ortodoxă Română a Australiei și Noii Zeelande; și, deloc în ultimul rând, Conferința „Teofania ca participare prin Euharistie și smerenie la cunoașterea lui Dumnezeu”, desfășu­rată în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei.

De asemenea, în multe eparhii din țară și străinătate s-au organizat pelerinaje și procesiuni cu sfinte moaște pentru închinarea cre­dincioșilor și sporirea rugăciunii în comuniune.

 

Apariții editoriale

În Anul omagial și comemorativ 2022, Editurile Patriarhiei Române au publicat 14 titluri, dintre care menționăm: la ­Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă au apărut Slujba Sfântului Ierarh Grigorie Palama; Slujba Sfântului Simeon Noul Teolog; Slujba Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț; la Editura ­BASILICA s-au publicat Viețile pustnicilor Palestinei; Teologia mistică poetică. Imnele iubirii dumnezeiești ale Sfântului Simeon Noul Teolog; Rugăciunea în viața Bisericii și a creștinului. Studii și articole (colectiv de autori); iar la Editura TRINITAS s-a publicat volumul Spovedania lui Dostoievski. Mărturisirea ca eliberare în pagini literare și filocalice.

La editurile eparhiale au fost publicate mai multe titluri și lucrări tematice. În acest sens enumerăm: la Editura Cuvântul Vieții: Sfântul Grigorie, Mitropolitul Țării Românești, păstor luminat și dascăl al rugăciunii; Cum se rugau sfinții isihaști?; Florilegiu patristic despre rugăciunea Tatăl nostru și Viața Părintelui Sofian Boghiu – o icoană a virtuții; la Editura Doxologia: Sfântul Paisie Velicikovski – înnoitor al vieții monahale și organizator al slujirii liturgice; Rugăciunea pe înțelesul copiilor; Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț, viața și moștenirea sa duhovnicească; De la lumina rugăciunii la teologia luminii. Aspecte ale cercetării teologice actuale; la Editura Andreiana: volumul colectiv Jertfelnicie în apostolat, didascalie și liturghisire; la Editura Apostolia: † Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, Omul doririlor Duhului – despre lucrarea lăuntrică a omului în câteva scrieri ale Sfântului Simeon Noul Teolog; precum și lucrările: Povestiri din Sfântul Munte; La Vie de Saint Eustache Placide și Trusă de rugăciune; la Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei: Sfântul Ierarh Nifon, primul sfânt canonizat în spațiul românesc; Rugăciunea în tradiția Bisericii Ortodoxe; la Editura Crimca: † Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Rugăciunea Tatăl nostru. Un comentariu pentru omul grăbit; Rugăciunea în Sfânta Scriptură; la Editura Praxis: † Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului: Și ne învrednicește să Te numim pe Tine Tată! și publicațiile Lil Rudimatengoro (carte de rugăciuni în limba rromani); Sfântul Simeon Noul Teolog – în­vățături dogmatice; Sfinți români isihaști; la Editura Horeb: † Ignatie, Episcopul Hușilor, Sfântul Grigorie Palama și teologia energiilor necreate și Carte de rugăciuni; la Editura Episcopiei Caransebeșului: Rugăciune și mărturisire; Episcopul martir Veniamin Nistor – între jertfa administrației bisericești și supliciul recluziunii; la Editura Episcopiei Giurgiului: Câte ceva despre clerici și drumuri din Țara Românească; la Editura Episcopiei Devei și Hunedoarei: coord. † Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, Episcopul Gurie Georgiu, întâiul arhipăstor al Devei și Hunedoarei. Mărturii, gânduri, amintiri.

Totodată, în mai multe centre eparhiale au fost îngrijite diferite ediții și publicate lucrări dedicate anului 2022, precum: Biserica din sufletul meu. Arhiepiscopia Germaniei, Austriei și Luxemburgului văzută prin ochii copiilor și traducerea în limba germană a Vieții și Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva, realizate de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului; Protopopiatul Moinești – File de istorie, trecut și prezent, publicată de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului; Gânduri de îngeri (în 7 volume care adună gândurile a peste 10.000 de copii), publicată de Episcopia Ortodoxă Română a Italiei.

Acestor volume li se alătură numeroase studii și articole ­tipărite în revistele bisericești eparhiale, din țară și din ­străinătate.

 

Concursuri și programe catehetice

În anul 2022, Patriarhia Română a organizat mai multe evenimente cu participare națională sau internaţională, precum: Concursul naţional catehetic Rugăciunea în viața mea (15 noiembrie 2021 – 21 mai 2022); Concursul naţional Icoana ortodoxă – lumina credinței, ediția a 11-a (10 ianuarie – 21 mai 2022); Congresul naţional catehetic Hristos împărtăşit copiilor, ediţia a 15-a (Mănăstirea Caraiman, 4-7 octombrie 2022); Festivalul-concurs național de muzică bisericească Lăudați pe Domnul!, ediția a 14-a (7 iu­lie – 27 octombrie 2022). Totodată, au fost desfă­șurate trei noi ediții ale proiectului Alege școala! pentru stimularea participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate ­(1 aprilie 2021 – 31 decembrie 2023).

La nivel eparhial, au fost desfășurate concursuri și activități catehetice, precum tabăra de creație „Vara pe uliță”, organizată în Arhi­episcopia Bucureștilor, la Muzeul Național al Satului din București; atelierul tematic „Tabere din pridvorul satului” și pelerinajele pedestre „Pe urmele sfinților nemțeni” și „Urcuș pe Taborul românesc”, organizate de Arhiepiscopia Iașilor; Concur­sul „Rugăciunea, scară către cer”, organizat de Arhiepiscopia Sibiului; evenimentele din cadrul „Serilor culturale la Muzeul Mitropoliei Clujului”; Congresul tinerilor creștini ortodocși „Rugăciune și comuniune în viața tinerilor”, organizat de Arhiepiscopia Craiovei; dialogul catehetic „Luciditatea faptei și rugăciunea minții”, organizat de Arhiepiscopia Timișoarei; Modulul de studii „Teologie și doxologie: cateheze mistagogice pentru laici”, organizat în Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale; participarea membrilor din Asociația ­Tinerilor Ortodocși Români (ATORG) din Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului la tabere de vară organizate în România și Germania; Concursul educațional „Sfânta Scriptură – izvor al înțelepciunii și al inspirației”, desfășurat în Arhiepiscopia Târgoviștei; Secțiunea „Sfinții isihaști” din cadrul Concursului de artă al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților; proiectul „Cartea mea de rugăciuni” în Arhiepiscopia Alba Iuliei; Concursul „Împreună cu Hristos prin lume în mileniul III”, organizat de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului; proiectul catehetic „Rugăciunea sporește lucrul mâinilor”, desfășurat în Arhiepiscopia ­Buzăului și Vrancei; atelierele de spiritualitate cu tema „rugăciunii personale” din Episcopia Hușilor; evenimentul cultural social „Mihai Eminescu și rugăciunea în spiritualitatea românească”, organizat în Episcopia Caransebeșului; realizarea icoanei Anului omagial în Episcopia Ortodoxă Română a Mara­mureșului și Sătmarului, denumită Maica Domnului, Ocrotitoarea creștinilor rugători; Concursul-expoziție de icoane al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor; proiectul Școala de vară „Rugăciune, bucurie, copilărie” din cadrul Episcopiei Slatinei și Romanaților; expoziția „Cărțile de rugăciuni – abecedare ale credinței și pâine pentru suflet”, organizată în Episcopia Tulcii; „Festivalul Bucuriei” al Episcopiei ­Ortodoxe Române a Italiei; proiectul catehetic „Citește Biblia ortodoxă în 365 de zile”, desfășurat de Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord; Întâlnirea Tineretului Ortodox cu starețul Efrem Vatopedinul în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei.

La nivelul unităților de cult s-au desfășurat diverse acțiuni și proiecte social-filantropice, tabere, concursuri de pictură și artă sacră, expoziții de icoane, prezentări de fotografie, activități creative cu specific creștin. Au fost organizate fizic sau online seri duhovnicești, concerte de muzică bisericească, pricesne și muzică de folclor, întâlniri duhovnicești, interviuri, prelegeri în cadrul cărora au fost dezbătute diverse teme privind Anul omagial și comemorativ 2022.

De asemenea, tematica anului 2022 a fost dezvoltată și aprofundată în predici, cateheze, cuvântări, meditații biblice și discuții libere, dar și în cadrul orelor de religie predate la nivelul învățământului preuniversitar.

 

Mass-media bisericească

Sub aspect mediatic, mass-media bisericească centrală și locală a promovat și publicat evenimentele desfășurate în contextul Anului omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și al Anului comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț.

La nivel central, Biroul de presă şi relaţii publice al ­Patriarhiei Române a adus la cunoştinţa opiniei publice, prin comunicate de presă, precizări și intervenții mediatice ale reprezentanților săi, atât tematica și manifestările Anului omagial și comemorativ 2022 în Patriarhia Română, cât și poziționarea și mesajele instituționale care s-au impus în contextul vieții sociale și bisericești.

Agenția de știri BASILICA a evidențiat tematicile anului 2022, așa cum s-au regăsit ele în evenimentele, activitățile și cuvântările mediatizate, dar și în diverse materiale documentare, interviuri, texte catehetice sau editoriale realizate în mod special de colectivul redacțio­nal – aproximativ 1.000 de articole. Dintre acestea, un procent considerabil de articole au fost traduse în limba engleză, fiind ulterior preluate de site-uri de știri internaționale. Citate despre rugăciune din diverse predici ale Patriarhului Daniel au fost prezentate în articole separate, precum și prin diverse materiale grafice pe rețelele de socializare. Menționăm și Un mic dicționar de isihasm, material realizat cu infor­mații culese din Dicționarul de Teologie Ortodoxă (Editura BASILICA, 2019), diverse articole documentare despre cei trei sfinți isihaști come­morați în 2022, precum și despre alți cuvioși, ierarhi sau mărturisitori care sunt exemple în practicarea rugăciunii.

Publicațiile LUMINA au alocat pagini și rubrici speciale pentru temele Anului omagial și comemorativ 2022. Prin ediţiile tipărite ale Ziarului Lumina, Luminii de Duminică şi Vestitorului Ortodoxiei, precum și prin prezenţa digitală, pe site-urile proprii și în rețele sociale, au fost mediatizate activitățile tematice organizate de Patriarhia Română, de centrele eparhiale, de şcolile teologice şi de alte instituţii educaţionale şi culturale. Articolele de teologie şi spiritualitate au pus în lumină cuvintele şi experienţele duhovniceşti din Sfânta Scriptură, ale Părinţilor Bisericii şi ale sfinţilor cuvioşi, precum şi importanţa rugăciunii în viaţa tuturor oamenilor. Mănăstirile româneşti din zilele noastre, vetre de sihăstrie şi cetăţi ale rugăciunii, au fost promovate prin reportaje şi pelerinaje.

Postul Radio TRINITAS și-a adaptat conținutul pentru a cuprinde cât mai multe dintre subiectele propuse în tematica Anului omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a crești­nului. De asemenea, a prezentat viața și învă­țătura celor trei Sfinți Părinți isihaști: Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț. Buletinele informative, jurnalele și emisiunile de actualitate religioasă au mediatizat activitățile organizate de eparhiile Patriarhiei Române. Emisiunile precum „Viața Cetății”, „Viața Bisericii”, „Rugăciunea monahilor”, „Cuvântul care zidește” și „Lumini pentru suflet” au scos în evi­dență rolul rugăciunii în viața creștinului, în familie și în Biserică.

Televiziunea TRINITAS a Patriarhiei Române a abordat tematica Anului omagial și comemorativ prin ediții contextualizate ale emisiunilor cu profil teologic și cultural („Cuvânt pentru suflet”, „Biserica Azi”, „Credință și cultură”) și, într-un mod special, în cadrul a două rubrici dedicate: „Viața liturgică” și „Puterea rugăciunii”. Cele mai însemnate realizări ale echipei TRINITAS TV în Anul omagial și comemorativ 2022 sunt filmele documentare: „Rugăciunea în viața Bisericii și a creștinului”, „Sfântul Ierarh Grigorie Palama, teologul luminii necreate” și „Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț”, realizate în urma a peste 20 de deplasări în țară și dincolo de granițe, în două mitropolii grecești și Sfântul Munte Athos. De asemenea, a fost realizat un nou film dedicat Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, și au fost începute filmările pentru alte două filme despre marii duhovnici cu viață sfântă: „Ieroschimonahul Dionisie Ignat – duhovnic smerit și înțelept” și „Arhimandritul Petroniu Tănase”. Un impact semnificativ l-au avut în mediul online rugăciunile cântate și psalmii, în interpretarea unor psalți, coruri și grupuri vocale, unele dintre piese depășind un milion de vizionări.

De asemenea, au fost realizate filme documentare dedicate tematicii Anului comemorativ precum „Mormântul Eroului ­Necunoscut” și „Rugăciunea, cale spre desăvârșire”.

La nivel local, mass-media bisericească a promovat programul-cadru al Anului omagial și comemorativ 2022 și evenimentele organizate cu acest prilej în eparhii, îndeosebi prin intermediul revistelor eparhiale, foilor parohiale, posturilor de radio și de televiziune existente în unele eparhii, precum și pe site-urile oficiale.

În concluzie, această succintă prezentare evidențiază faptul că hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin care anul 2022 a fost proclamat Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț, a avut o bogată și importantă rezo­nanță în rândul clericilor, monahilor și mirenilor din Biserica noastră.

Întregul personal al instituțiilor centrale și locale bisericești aduce slavă Preasfintei Treimi pentru pilda de viață sfântă a cuvioșilor isihaști și se roagă împreună cu întreaga Biserică Ortodoxă pentru pacea lumii și pentru mântuirea tuturor.

Nu în ultimul rând, aducem mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la propunerea căruia anul 2022 a fost declarat Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț, precum și tuturor membrilor Sfântului Sinod, care au vegheat și s-au străduit ca valoarea rugăciunii și contribuția sfinților isihaști să fie promovate în eparhiile Patriarhiei Române, pentru ca rugăciunea să fie pentru toți izvor de bucurie și de putere spirituală, izvor de pace și de iubire față de Dumnezeu și de semeni, devenind, așa cum au spus sfinții rugători, „respirația spirituală a sufletului”.

 

† Varlaam Ploieșteanul

Episcop-vicar patriarhal

Notă:

1 Hotărârea Sfântului Sinod nr. 930/25.02.2021