Anotimpul colindelor și al darurilor

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, susținut la concertul de colinde „Răsăritul cel de Sus” al Patriarhiei Române, Palatul Patriarhiei, vineri, 16 decembrie 2016

 

Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos este mai întâi de toate sărbătoarea iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru lume. Fiul lui Dumnezeu Cel veșnic S-a făcut Om, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, după cum mărturisim în Crezul ortodox, adică pentru a dărui oamenilor, păcătoși și muritori, iertarea păcatelor și viața veșnică.

Taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu este taina iubirii milostive și smerite a lui Dumnezeu pentru oameni. De aceea, în timpul Postului Crăciunului sau al Postului Nașterii Domnului, creștinii se spovedesc mai des pentru a se împărtăși mai des cu Trupul și Sângele lui Hristos, primind astfel în ei iubirea milostivă și sfântă a lui Hristos. Postul Crăciunului este un post de pregătire duhovnicească, de curățire duhovnicească, ca să primim tainic în noi, în peștera trupului nostru și în ieslea sufletului nostru, pe Mântuitorul Iisus Hristos, Care vine pe pământ și Se face om, pentru ca pe oameni să-i ridice la viața cerească și dumnezeiască.

Totodată, Postul Nașterii Domnului este în mod deosebit perioada sau anotimpul darurilor, care se arată în faptele noastre de milostenie și culminează cu darurile de Crăciun, ca simbol al răspunsului nostru la multele daruri duhovnicești pe care Dumnezeu Fiul ni le aduce prin întruparea Sa de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și prin Nașterea Sa ca om în peștera Betleemului.

Pe de altă parte, Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos în Betleem ne descoperă pe Dumnezeu ca fiind călător și colindător în lume. Hristos Domnul S-a născut într-o călătorie a Maicii Sale și a Dreptului Iosif la Betleem, arătând prin aceasta că Dumnezeu Cel milostiv este călător în lume și colindător la casa sufletului fiecărui om, ca să cheme pe oameni în Casa Tatălui Ceresc, al cărei pridvor este Biserica, întrucât Sfintele Taine săvârșite în ea sunt arvuna vieții veșnice din Împărăția lui Dumnezeu.

În acest sens, creștinii ortodocși români văd pe colindătorii de Crăciun ca pe îngerii care vesteau Nașterea Pruncului Iisus la Betleem. Iar preoții care poartă icoana Nașterii Domnului și merg la casele oamenilor simbolizează pe păstorii de la Betleem, dar și pe Însuși Hristos-Domnul, Care vine la noi și ne aduce bucuria iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, așteptând ca și noi să răspundem, cu bucurie și iubire, la chemarea lui Dumnezeu.

Una dintre expresiile cele mai vii ale tradiției poporului român, prin care a exprimat poetic taina iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, se regăsește în colinde. Colindele și toate cântările liturgice ale Bisericii noastre din această perioadă de pregătire duhovnicească pentru marea sărbătoare a Nașterii Domnului ne îndeamnă să ne minunăm cu mintea și să ne bucurăm cu inima de înțelesul adânc al tainei Nașterii Pruncului Iisus, în Care se arată bunătatea iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru lume. De aceea, „colindul sfânt și bun” ne îndeamnă mereu: „Și-acum te las, fii sănătos/ Și vesel de Crăciun,/Dar nu uita, când ești voios,/ Române, să fii bun”.

Mulțumim celor trei formații corale pentru acest deosebit concert de colinde: Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale pentru interpretarea cu iz psaltic a colindelor în deschiderea concertului din această seară, Coralei bărbătești ortodoxe „Te Deum Laudamus” pentru interpretarea colindelor corale din repertoriul tradițional românesc, dar și din repertoriul muzical al altor popoare, precum și grupului de colindători din satul Breb, comuna Ocna Șugatag, Maramureș, pentru colindele populare, pentru costumul popular și graiul românesc specific Maramureșului.

Totodată, felicităm pe ostenitorii Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române pentru organizarea concertului de colinde Răsăritul cel de Sus, binecuvântăm pe toți participanții la acest eveniment tradițional și vă dorim tuturor ca bucuria sfântă a sărbătorii Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos să vă aducă, în suflet și în casă, pace și sănătate, lumină și ajutor, pentru a trăi viața ca dar al lui Dumnezeu, întru mulți și binecuvântați ani!

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns