Al VIII-lea Congres Național al Facultăților de Teologie Ortodoxă, la Oradea

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din cadrul Universităţii din Oradea, a organizat, în perioada 8-10 octombrie, cel de-al VIII-lea Congres Naţional al ­Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din ­Patriarhia Română.

Congresul a avut ca temă „Contribuția Bisericii și a teologiei ortodoxe pentru unitatea de credință și neam”, iar la lucrări au participat decani și reprezentanți din partea celor 11 facultăţi de teologie ortodoxă şi a celor patru departamente de teologie ortodoxă din România.

Deschiderea congresului a avut loc marți, 9 octombrie, prin oficierea unei slujbe de Te Deum de către un sobor de preoți în Paraclisul „Sfântul Teodor Studitul” al facultății, în pre­zența Prea­sfințitului Sofronie, Episcopul Oradiei, și a Prea­sfințitului Visarion, Episcopul Tulcii, precum și a pr. conf. dr. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, a decanilor facul­tăților de teologie ortodoxă din țară și a directorilor școlilor doctorale de teologie ortodoxă.

A urmat deschiderea oficială a Congresului Național al Facultăților de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române, în Aula Magna a uni­ver­sității orădene. În cadrul festivității de deschidere, pr. conf. dr. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal, a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat „Teologia ortodoxă academică trebuie să susțină mai intens lucrarea misionară a Bisericii în societate” (text redat la finalul acestui reportaj), adresat participanților la congres.

La deschiderea congresului au adresat mesaje de salut prof. dr. Constantin Bungău, rectorul Universității din Oradea, prof. dr. Sorin Curilă, pre­ședintele Senatului Uni­versității din Oradea și Ioan Mihaiu, prefectul jude­țului Bihor.

PS Episcop Sofronie, în cuvântul de binecuvântare rostit cu acest prilej, a subliniat im­por­tanța evenimentului, adre­sând urări de bun venit par­tici­panților și de succes lucră­rilor congresului: „Este o onoare, o bucurie și o binecuvântare pentru Oradea, pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă «Episcop Dr. Vasile Coman», pentru Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei să găzduiască cel de-al VIII-lea Congres Național al Facul­tăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, dar și întâlnirea Colegiului Decanilor și a directorilor Școlilor Doctorale, cu atât mai mult cu cât anul acesta, prin aprobarea venită din partea Ministerului Edu­cației Naționale, și la Universitatea din Oradea func­ționează o Școală Doctorală de Teologie Ortodoxă”.

Programul Congresului a cuprins două secţiuni de comunicări, desfășurate pe parcursul zilelor de 9 și 10 octombrie. Cea dintâi secţiune, intitulată „Unitatea Bisericii – model al unităţii neamului”, a cuprins două referate susținute de pr. prof. dr. Ștefan Buchiu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, pre­șe­dintele Colegiului Decanilor, cu titlul „Rolul învățăturii de credință în promovarea unității Bisericii”, și de pr. prof. dr. Nicolae Chifăr, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Univer­sității „Lucian Blaga” din Sibiu, având titlul „Mitropolitul Nicolae Bălan – con­tribuții la consolidarea unității naționale și bise­ricești”.

Cea de-a doua secțiune a abordat tema „Misiunea Bisericii într-o lume secularizată”. Au prezentat referate pr. prof. dr. Ioan Chirilă, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, „Fundamentele biblice ale uni­tății de credință creștină. Ortodoxia mărturisirii”, și pr. prof. dr. Mihai Himcinschi, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Univer­sității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, intitulat „Identitate și misiune”.

În cadrul programului congresului au fost prevăzute întrunirea Colegiului Decanilor și întâlnirea directorilor Șco­lilor Doctorale de la Facultățile de Teologie Ortodoxă din țară.

Participanții la Congres și-au exprimat mulțumirea în urma dezbaterilor desfă­șurate pe tema „Contribuția Bisericii și a teologiei ortodoxe pentru unitatea de credință și neam”, subliniindu-se actualitatea și importanța acesteia, precum și rolul teologiei de a promova misiunea Bisericii, în scopul cultivării uni­tății de credință și de neam.

Congresul s-a încheiat prin întocmirea unui document final, ce cuprinde o sinteză a dezbaterilor, și prin vizitarea Mănăstirii „Sfânta Cruce” din Oradea.

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns