Vestitorul 7-8 -  pt TiparLuni, 15 iunie

A primit în audienţă pe domnul profesor dr. Radu Florin Nicolescu, preşedintele Academiei Germano-Române din Germania.

 

Marţi, 16 iunie

A primit, la Reşedinţa Patriarhală, pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Gennadios de Sassima, Patriarhia Ecumenică, şi pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Vasile de Konstantia şi Ammochostos, Biserica Ortodoxă a Ciprului.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Miercuri, 17 iunie

A primit în audienţă pe preacuviosul părinte arhimandrit Arsenie Popa, stareţul Mănăstirii Sihăstria din judeţul Neamţ.

A primit, la Reşedinţa Patriarhală, pe Excelenţa Sa Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, Secretarul General al Consiliului Mondial al Bisericilor. Rev. Dr. Olav Fykse s-a aflat în România cu ocazia participării la reuniunea plenară a ComisieiCredinţă şi Constituţie“ a Consiliului Mondial al Bisericilor, organizată la Centrul social-pastoral Sfânta Cruce de la Mănăstirea Caraiman, Buşteni, judeţul Prahova, în perioada 17–23 iunie 2015.

A adresat un mesaj la reuniunea plenară a ComisieiCredinţă şi Constituţie“ a Consiliului Mondial al Bisericilor, organizată la Centrul social-pastoral Sfânta Cruce de la Mănăstirea Caraiman, Bușteni, judeţul Prahova, în perioada 17-23 iunie 2015.

 

Joi, 18 iunie

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Sâmbătă, 20 iunie

A efectuat o vizită de lucru la Mănăstirea Ghighiu, judeţul Prahova.

 

Duminică, 21 iunie           

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în biserica Mănăstirii Ghighiu, judeţul Prahova.

 

Luni, 22 iunie     

S-a întâlnit, la Mănăstirea „Înălţarea Sfintei Cruci“Caraiman, Buşteni, cu participanţii la lucrările reuniunii plenare a ComisieiCredinţă şi Constituţie“ a Consiliului Mondial al Bisericilor, organizată la Centrul social-pastoral Sfânta Cruce de la Mănăstirea Caraiman, în perioada 17–23 iunie 2015.

 

Marţi, 23 iunie

A efectuat o vizită de lucru la Mănăstirea „Sfânta Treime“ – Buşteni, judeţul Prahova.

A efectuat o vizită de lucru la Mănăstirea Zamfira, judeţul Prahova.

 

Miercuri, 24 iunie           

În ziua sărbătorii „Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul“, cunoscută în tradiţia populară românească şi ca „Sânzienele“ sau Drăgaica“, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură la Mănăstirea Zamfira, judeţul Prahova.

A primit în audienţă, la Reşedinţa Patriarhală, pe Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul ortodox român al celor două Americi.

 

Joi, 25 iunie

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Vineri, 26 iunie

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: Răbdarea şi îndurarea sunt semne ale înţelepciunii şi ale iubirii jertfelnice“, participanților la Congresul Ştiinţific Internaţional cu tema: „Răbdare şi îndurare în epoca contemporană, după Apostolul Pavel“, organizat în cadrul celei de-a XXI-a ediție a manifestărilor închinate Sfântului Apostol Pavel, în Mitropolia de Veria, Naousa şi Kampania – Grecia, în perioada 26-29 iunie 2015. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la aceste evenimente a fost Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Duminică, 28 iunie           

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Reşedinţa Patriarhală.

 

Luni, 29 iunie     

În ziua sărbătorii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură. Împreună cu Preafericirea Sa, a slujit Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjuraţi de un sobor de preoți şi diaconi.

Marţi, 30 iunie

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Miercuri, 1 iulie              

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de binecuvântare, intitulat: „Formarea continuă a slujitorilor Bisericii – o necesitate misionară“, la deschiderea Cursurilor de pregătire în vedere obţinerii gradelor profesionale în preoţie pentru personalul clerical din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei, în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon“ – Nou, Paraclis Patriarhal.

A efectuat vizite de lucru la şantierele de la Casa „Trimitunda“ a Catedralei Mitropolitane „Sfântul Spiridon“ – Nou, Paraclis Patriarhal, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti şi la cel de la biserica „Sfânta Ecaterina“ – Paraclis studenţesc.

A primit în audienţă pe PC pr. Adrian Bălescu, parohul Parohiei ortodoxe Româneşti „Sfânta Treime“ din Miramar, Florida, SUA.

 

Joi, 2 iulie

A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Na-ţional Bisericesc.

A oferit, în Catedrala Patriarhală, Diploma şi Medalia omagială „Sfântul Ioan Gură de Aur“ mai multor personalităţi care au promovat înscrierea la ora de Religie la nivel național.

Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat un „Cuvânt de mulţumire şi binecuvântare pentru susținătorii orei de Religie“ în care a subliniat faptul că „[…] în contextul înscrierii elevilor pentru a frecventa ora de Religie, am avut bucuria să constatăm cooperarea efectivă între Familie, Biserică și Școală pentru susținerea unei educații integrale și benefice pentru viață, pentru Familie şi pentru Societate. Promovarea educației religioase, care include deopotrivă evidenţierea unor repere spirituale ca lumină pentru viață și a unei elementare culturi religioase, constituie şi un act de mărturisire a identității profunde a sufletului familiei românești și a tradiției învățământului românesc, care a început în şcolile înfiinţate de Biserică în apropierea locașurilor de cult.

În cadrul demersului referitor la înscrierea elevilor pentru a frecventa ora de Religie și al dezbaterilor generate cu această ocazie, apreciem manifestarea conștiinței misionare și mărturisitoare a laicilor români credincioși. În acest fel a fost valorificată vocația Bisericii de a uni în coresponsabilitate și cooperare persoane de profesii și talente diferite.

În acelaşi timp, apreciem în mod deosebit implicarea remarcabilă a părinţilor copiilor pentru înscrierea elevilor la ora de Religie. […] În afirmarea rolului părinţilor în educaţia copiilor, evidenţiem implicarea şi organizarea părinţilor în Asociaţia Părinţi pentru Ora de Religie (APOR) pentru susţinerea şi promovarea unei educaţii integrale, în acelaşi timp, intelectuale şi moral-spirituale, edificatoare pentru viaţă şi benefică pentru familie şi societate.

Părinţii copiilor au înţeles necesitatea intensificării cooperării dintre Familie, Biserică şi Şcoală, astfel încât educaţia religioasă primită acasă să fie consolidată în mod complementar prin educaţia copiilor şi a tinerilor în Şcoală şi în viaţa Bisericii. În această perspectivă, poate fi valorificat şi materializat cadrul oferit de parteneriatul dintre parohie şi școală, pentru ajutorarea elevilor din familiile sărace şi pentru desfăşurarea de activităţi educaționale artistice, social-culturale şi social-filantropice, mai ales în timpul vacanțelor şi al unor evenimente solemne cu semnificație națională sau patriotică.

 

Duminică, 5 iulie              

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Reşedinţa Patriarhală.

A adresat un mesaj de condoleanţe, cu titlul: „Un preot harnic şi misionar“, la slujba de înmormântare a părintelui Aurel Suciu, de la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir“ şi „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou“ din Braşov.

 

Marţi, 7 iulie

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

A adresat un mesaj de binecuvântare, având titlul: „Arhimandritul Dometie Manolache – o lumină peste timp – comemorare la 40 de ani de la trecerea la cele veşnice (1975-2015)“, la Simpozionul cu tema „Părintele Dometie Manolache, chip luminos al virtuţii şi dăruirii jertfelnice“, Mănăstirea Râmeț. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment a fost Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Joi, 9 iulie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A primit în audienţă pe domnul Adrian Stan, primarul oraşului Techirghiol.

A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat: „Un păstor cu suflet bun și chip luminos“, la slujba de înmormântare a părintelui Petre Zamfira (1934-2015), preot pensionar îmbisericit la Parohia Parcul Domeniilor–Caşin, Protopopiatul Sector 1 Capitală.

 

Vineri, 10 iulie

A adresat un mesaj de condoleanţe, cu titlul: „O pildă de iubire și slujire jertfelnică“, la slujba de înmormântare a tânărului părinte Răzvan Slăniceanu (1975-2015), preot paroh al Parohiei Negoieşti, Protopopiatul Ploieşti Sud.

 

Duminică, 12 iulie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură la Mănăstirea „Sfânta Maria“–Techirghiol, Stavropighie patriarhală.

 

Marţi, 14 iulie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Joi, 16 iulie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Sâmbătă, 18 iulie

A oficiat slujba Parastasului pentru vrednicul de pomenire arhimandrit Arsenie Papacioc, la mormântul său de la Mănăstirea „Sfânta Maria“–Techirghiol, Stavropighie patriarhală. Împreună cu Preafericirea Sa a slujit Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.

După oficierea slujbei de pomenire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evocat personalitatea duhovnicească a părintelui Arsenie Papacioc.

A primit în audienţă pe PC pr. Vergil Vâlcu, parohul Parohiei ortodoxe Române „Învierea Domnului“ din Geneva-Chambésy.

 

Duminică, 19 iulie            

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură la Mănăstirea „Sfânta Maria“ – Techirghiol, Stavropighie Patriarhală.

 

Luni, 20 iulie      

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în biserica Parohiei „Sfântul Proroc Ilie“ din oraşul Techirghiol, cu ocazia hramului, „Sfântul Slăvit Proroc Ilie Tesviteanul“.

A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureşului și Sălajului.

 

Marţi, 21 iulie

A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul ortodox român al Europei Occidentale şi Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale.

 

Miercuri, 22 iulie

În ziua de 22 iulie 2015, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sărbătorit împlinirea a 64 de ani de viaţă.

Cu acest prilej, Preafericirea Sa a participat, în paraclisul de la demisolul bisericii noi a Mănăstirii „Sfânta Maria“ – Techirghiol, Stavropighie patriarhală, la slujba de Te Deum, prin care s-a adus mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române, poporului român şi Preafericirii Sale. Slujba a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa mai multor ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoţi, obştea Mănăstirii Techirghiol şi credincioşi.

Cuvântul de felicitare din partea ierarhilor Sfântului Sinod a fost rostit de Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit lui Dumnezeu pentru binefacerile şi darurile primite, Înaltpreasfinţitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, pentru cuvântul de felicitare, precum şi tuturor ierarhilor, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoţilor şi maicilor prezente. Preafericirea Sa a subliniat faptul că în Biserică se lucrează în comuniune, aşa după cum Sfânta Liturghie este săvârşită în comuniune:

Aceasta este o zi de recunoştinţă şi pentru cei prin care Dumnezeu a lucrat în viaţa noastră. Noi ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute, dar El îi alege pe oamenii care împlinesc voia Lui, încât aceştia devin mâinile iubirii Sale milostive. Lucrăm în comuniune cu ierarhii Sfântului Sinod, lucrăm în comuniune cu preoţii şi diaconii din Administraţia Patriarhală şi Eparhială şi, în această zi, mulţumim lui Dumnezeu şi pentru ei, deoarece adesea binecuvântarea lui Dumnezeu se vede prin oamenii trimişi de El să ajute la împlinirea lucrărilor în Biserică […]. Este o deosebită bucurie când vedem că, deşi trecem prin criză economică, Dumnezeu dăruieşte oamenilor multă râvnă şi dragoste, toate bisericile sunt pline de credincioşi, iar bisericile mai vechi sunt restaurate. Totdeauna iubirea jertfelnică este izvor de bucurie a Învierii“.

În încheierea acestui eveniment aniversar, Preafericirea Sa a primit în dar, din partea ierarhilor prezenţi, o icoană cu Sfântul Ioan Gură de Aur, iar din partea Administraţiei Patriarhale un veşmânt arhieresc şi un buchet de flori.

 

Joi, 23 iulie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Vineri, 24 iulie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Sâmbătă, 25 iulie

A primit în audienţă pe preacuviosul părinte arhimandrit Teofil Anăstăsoaie, Superiorul Aşezămintelor Româneşti de la Locurile Sfinte.

 

Duminică, 26 iulie            

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul“ din Reşedinţa Patriarhală.

 

Luni, 27 iulie

A adresat un mesaj frăţesc, având titlul: „Creștinarea unui popor este intrarea lui în taina Crucii şi a Învierii lui Hristos“, Preafericitului Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, cu ocazia festivităţilor organizate la împlinirea a 1000 de ani de la mutarea la Domnul a Sfântului Cneaz Vladimir, Botezătorul Rusiei, Moscova, 27-28 iulie 2015. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment a fost Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal.

Marţi, 28 iulie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Miercuri, 29 iulie

A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal.

A primit în audienţă pe PC pr. George Cârstea, parohul Parohiei ortodoxe române „Sfântul Ierarh Nicolae“ din Troy, Michigan, Statele Unite ale Americii.

A primit în audienţă pe domnul prof. univ. dr. ing. Eduard Antohi, consultant de specialitate al Sectorului Monumente şi Construcţii Bisericeşti al Patriarhiei Române, pentru şantierul Catedralei Mântuirii Neamului.

 

Joi, 30 iulie        

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Sâmbătă, 1 august

A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Qais (Sadiq), Episcop de Erzurum, Biserica Ortodoxă a Antiohiei.

 

Duminică, 2 august       

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul“ din Reşedinţa Patriarhală.

 

Marţi, 4 august              

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

A primit în audienţă pe preacucernicul părinte diacon dr. Sorin Mihalache, lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi.

 

Miercuri, 5 august       

A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: „Voronețul nemțean – Biserica Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț“, cu ocazia sfințirii picturii exterioare a bisericii „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț“, paraclisul Seminarului Teologic „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment a fost Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal.

 

Joi, 6 august                    

În ziua sărbătorii Schimbării la Faţă a Domnului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură. Împreună cu Preafericirea Sa au slujit Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi un sobor de preoţi şi diaconi.

 

Vineri, 7 august             

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A hirotesit întru duhovnici şaptesprezece preoţi şi un ieromonah din Arhiepiscopia Bucureştilor, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Reşedinţa Patriarhală.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învăţătură despre responsabilităţile slujirii de duhovnic.

 

Duminică, 9 august       

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul“ din Reşedinţa Patriarhală.

 

Marţi, 11 august                            

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Joi, 13 august  

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Vineri, 14 august           

A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal.

A primit în audienţă pe părintele Bogdan Stavarachi, preotul capelei ortodoxe române „Sfântul Arhanghel Mihail“ de la Baden-Baden, Germania.

 

Sâmbătă, 15 august     

În ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârşit slujba de târnosire a bisericii vechi, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“, de la Mănăstirea Sinaia. Împreună cu Preafericirea Sa au slujit Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi un sobor de preoţi şi diaconi.

După slujba de târnosire, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a rostit cuvânt de învăţătură în care a evidenţiat faptul că „Maica Domnului este Biserica cea vie care poartă în ea pe Hristos şi apoi prin naştere şi creştere Îl arată lumii zicând cea mai scurtă predică a ei la nunta din Cana Galileii: „Faceţi tot ceea ce vă spune El“. Ea nu are o altă predică, nu are o altă Evanghelie, nu are o altă învăţătură decât învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul ei, Mântuitorul lumii. De aceea, Maica Domnului este numită în cântările noastre biserică sfinţită. Ea este umanitatea hristoforă, purtătoare de Hristos, şi de aceea devine modelul şi icoana vieţuirii fiecărui creştin. Maicii Domnului i s-au consacrat nouă sărbători din anul bisericesc, dintre care unele sunt înscrise cu litere roşii în calendar. Maica Domnului reprezintă Biserica şi în taina adormirii ei, ea reprezintă Biserica lui Hristos ca fiind cea care ne mută din viaţa pământească la viaţa cerească. De aceea, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a fost plasată în ultima lună a anului bisericesc, în luna august, care simbolizează lucrurile din urmă de la sfârşitul lumii“.

De asemenea, în cuvântul său, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit despre construirea bisericii istorice a Mănăstirii Sinaia, arătând că spătarul Mihail Cantacuzino a ridicat această biserică „nu numai pentru că el, spătarul Mihail Cantacuzino, împreună cu mama şi cu sora sa, a vizitat Ţara Sfântă şi Mănăstirea «Sfânta Ecaterina» din Sinai, ci şi pentru că unii monahi din Munţii Bucegi i-au salvat viaţa când asasini plătiţi de domnitorul Gheorghe Duca trebuiau să-l ucidă ca să nu mai fie concurent la domnie“.

La finalul slujbei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a hirotesit întru protosinghel pe părintele ieromonah Mihail Harbuzaru, vieţuitor al Mănăstirii Sinaia.

Preafericirea Sa a acordat OrdinulSanctus Stephanus Magnus“ părintelui arhimandrit Macarie Bogus, stareţul Mănăstirii Sinaia, pentru efortul depus la realizarea lucrărilor de restaurare şi reînfrumuseţare a bisericii, şi, de asemenea, persoanele care au susţinut activitatea mănăstirii au primit din partea Patriarhului României medalii, diplome de onoare sau distincţii de vrednicie.

Pentru sfântul locaş, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dăruit o cruce de binecuvântare şi mai multe cărţi liturgice şi duhovniceşti, iar credincioşilor prezenți, iconițe cu reprezentarea Adormirii Maicii Domnului.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter