Sâmbătă, 18 aprilie

A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Qais (Sadiq), Episcop de Erzurum, Biserica Ortodoxă a Antiohiei.

 

Duminică, 19 aprilie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul Sfântul Grigorie Luminătorul din Reşedinţa Patriarhală.

A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: Lumina Crucii se arată în slava Învierii, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române a Caransebeşului şi a organizării „Zilelor credinţei şi culturii în Caraş-Severin“, ediţia a 9-a, în perioada 18 – 26 aprilie 2015.

 

Luni, 20 aprilie

A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Marţi, 21 aprilie

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

L-a primit la Reşedinţa Patriarhală pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal, care a prezentat raportul privind încheierea lucrărilor Comisiei interortodoxe speciale pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe. Lucrările comisiei au avut loc la Chambésy, Elveţia, în perioada 29 martie – 3 aprilie 2015.

 

Miercuri, 22 aprilie

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Joi, 23 aprilie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Reşedinţei Patriarhale, cu ocazia hramului. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

A primit în audienţă pe preacucernicul părinte diacon dr. Sorin Mihalache, lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi.

 

Vineri, 24 aprilie

A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale.

 

Duminică, 26 aprilie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Reşedinţei Patriarhale.

A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: „Femeile mironosiţe – modele de mărturisire ale bucuriei credinţei“, cu prilejul Duminicii Mironosiţelor.

 

Marţi, 28 aprilie

A deschis lucrările Simpozionului Naţional de Pedagogie Creştină, intitulat: „Repere ale educaţiei creştine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur actualizate în relaţia Biserică – Familie – Şcoală din contextul contemporan“, la sala de conferinţe a Centrului Naţional pentru Formare Continuă Dumitru Stăniloae, din clădirea Centrului cultural-social Iustin Patriarhul, Bucureşti.

Cu acest prilej, Preafericirea Sa a adresat celor prezenţi un cuvânt de binecuvântare, intitulat: „Lumina educaţiei, promovată în cooperarea dintre Biserică, Familie şi Şcoală“.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Joi, 30 aprilie

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului.

 

Vineri, 1 mai

A adresat un mesaj de felicitare şi binecuvântare, intitulat: „Bucuria unei lucrări pastorale bogate“,
Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, la împlinirea a 15 ani de la hirotonia întru arhiereu.

 

Sâmbătă, 2 mai

A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat: „Un slujitor conștiincios și demn al Bisericii noastre“, la slujba de înmormântare a părintelui Gheorghe Ionescu (1947-2015), preot îmbisericit la Parohia Bărbătescu Vechi, Protopopiatul Sector 5 Capitală.

 

Duminică, 3 mai

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Reşedinţa Patriarhală.

A adresat un mesaj frăţesc, intitulat: Bucuria continuității credinţei şi a comuniunii în Hristos“, Preafericitului Părinte Neofit, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare, la împlinirea a 1.150 de ani de la creștinarea poporului bulgar. Evenimentele organizate cu prilejul acestei importante zile din viaţa Bisericii Ortodoxe Bulgare au avut loc la Varna, Bulgaria, la ruinele fostei bazilici, unde, în anul 865, hanul Boris, devenit cneazul Mihail, a primit botezul creştin. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la aceste evenimente a fost Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

 

Luni, 4 mai

A deschis lucrările Conferinţei Naţionale „Unitate dogmatică şi specific naţional în pictura bisericească“, ediţia a 3-a, având ca tematică „Meşteri iconari şi zugravi de subţire“, organizată de Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române la sala de conferinţe a Centrului Naţional pentru Formare Continuă „Dumitru Stăniloae“, din clădirea Centrului cultural-social „Iustin Patriarhul“, Bucureşti.

Cu acest prilej, Preafericirea Sa a adresat celor prezenţi un cuvânt de binecuvântare, intitulat: „Iconografia bizantină – cadru normativ pentru pictura bisericească actuală“.

 

Marţi, 5 mai

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

A premiat, la Reşedinţa Patriarhală, câştigătorii Concursului de teologie dogmatică „Preot acad. Dumitru Stăniloae“ – ediţia a IV-a, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti şi adresat studenţilor şi masteranzilor acestei instituţii.

Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidenţiat faptul că părintele Dumitru Stăniloae a făcut o legătură între teologie şi spiritualitatea ortodoxă: „Ne bucurăm că tânăra generaţie, care nu l-a cunoscut personal pe părintele profesor Dumitru Stăniloae, ci doar opera sa, are din ce în ce mai multă pasiune pentru a studia profunzimea şi bogăţia operei teologice şi spirituale a părintelui profesor. Rareori se întâmplă ca un teolog să unească o gândire teologico-filosofică foarte adâncă, amplă, cu o spiritualitate filocalică. Sunt foarte puţini teologi ortodocşi care au făcut legătura între Dogmatică şi Filocalie. Notele explicative ale părintelui Dumitru Stăniloae la Filocalie arată o bogăţie extraordinară de sensuri duhovniceşti a scrierilor filocalice. Adesea, el pleacă de la Filocalie, dar dezvoltă o teologie duhovnicească foarte profundă, ţinând seama mai ales de taina persoanei“.

 

Joi, 7 mai

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A adresat un mesaj de binecuvântare, cu titlul: „O comunicare mai amplă pentru o misiune mai dinamică“, la prima Conferinţă internaţională despre media digitală şi pastoraţia ortodoxă, organizată la Atena, Grecia, în perioada 7-9 mai 2015.

 

Vineri, 8 mai

A primit, la Reşedinţa Patriarhală, pe consilierii de la sectoarele social-filantropice ale eparhiilor din cuprinsul Patriarhiei Române, care, în zilele de 7 şi 8 mai 2015, au participat la o sesiune de lucru organizată la Centrul Naţional pentru Formare Continuă „Dumitru Stăniloae“, din clădirea Centrului cultural-social „Iustin Patriarhul“, Bucureşti.

 

Sâmbătă, 9 mai

A participat la recepţia organizată cu prilejul Zilei Europei, în grădina Palatului Cotroceni, de Excelenţa Sa Domnul Klaus Iohannis, Preşedintele României, şi Doamna Carmen Iohannis.

 

Duminică, 10 mai

A săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură. Împreună cu Preafericirea Sa, a slujit Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.

A adresat un mesaj de felicitare şi binecuvântare preacuviosului părinte arhimandrit Nicodim Dimulescu, proinstarețul Mănăstirii Crasna din județul Prahova, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de viață.

 

Marţi, 12 mai

A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

A primit în audienţă pe domnul prof. univ. dr. Mircea Dumitru, rectorul Universităţii din Bucureşti, şi pe PC. pr. Ştefan Buchiu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti.

 

Joi, 14 mai

A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc, la Mănăstirea Samurcăşeşti, din localitatea Ciorogârla, judeţul Ilfov.

 

Duminică, 17 mai

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în biserica Mănăstirii Samurcăşeşti, din localitatea Ciorogârla, judeţul Ilfov.

 

Luni, 18 mai

A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei.

A primit în audienţă pe domnul Victor Opaschi, secretar de stat pentru Culte.

 

Marţi, 19 mai

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

A sfințit, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Reşedinţa Patriarhală, racla pentru moaştele Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț.

Slujba de sfinţire a avut loc în prezenţa Preasfinţitului Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, a Preasfinţitului Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, precum şi a membrilor Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Racla pentru moaştele Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț a fost realizată, din iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Atelierele Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă ale Patriarhiei Române. Preafericirea Sa a oferit în dar această raclă Mănăstirii Neamţ, unde moaştele Sfântului Cuvios Paisie au fost aşezate în ea spre cinstirea lor de către credincioşi.

 

Miercuri, 20 mai

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A sfințit racla cu un fragment din moaştele Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou, care se află în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Reşedinţa Patriarhală.

A prezidat, la Reşedinţa Patriarhală, şedinţa de lucru a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei.

 

Joi, 21 mai

În ziua praznicului Înălţării Domnului, zi dedicată pomenirii Eroilor români, iar anul aceasta, 2015, şi ziua pomenirii Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena – hramul istoric al Catedralei Patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit Sfânta Liturghie, împreună cu mai mulţi ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi, la Altarul de vară de lângă Catedrala Patriarhală.

După citirea Sfintei Evanghelii, Patriarhul României a rostit cuvânt de învăţătură.

La finalul Sfintei Liturghii, Preafericirea Sa a premiat pe câştigătorii Concursului naţional de miniproiecte cu caracter misionar-filantropic „Mâini întoarse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu“ şi pe câştigătorii Concursului „Icoana ortodoxă – lumina credinţei“, ediţia a IV-a, concursuri organizate de Patriarhia Română.

A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: „Un nou moment de lumină şi bucurie“, la vernisarea expoziţiei „Icoana ortodoxă – lumina credinţei“, organizată la Centrul Naţional pentru Formare Continuă „Dumitru Stăniloae“, din clădirea Centrului cultural-social „Iustin Patriarhul“, Bucureşti.

Vineri, 22 mai

A participat la evenimentul solemn „Decalogul – fundament al justiţiei“, organizat de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic, la Templul Coral din Bucureşti.

Cu acest prilej, Preafericirea Sa a adresat celor prezenţi un cuvânt, intitulat: „Decalogul – relaţie a omului cu Dumnezeu şi responsabilitate faţă de semeni“.

 

Duminică, 24 mai

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în biserica Mănăstirii Pasărea din judeţul Ilfov.

La finalul Sfintei Liturghii, a rostit o rugăciune de dezlegare pentru monahia Filofteia Căpriţă, al cărei trup neînsufleţit a fot depus în biserica Mănăstirii Pasărea. Monahia Filofteia Căpriţă a trecut la Domnul fiind în vârstă de 86 de ani, dintre care 72 de ani i-a trăit la Mănăstirea Pasărea.

 

Marţi, 26 mai

A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor la Mănăstirea Pasărea din judeţul Ilfov.

A primit, la Reşedinţa Patriarhală, vizita unui grup de pelerini din orașul Nantes, Franţa, aflați în aceste zile într-un pelerinaj la mănăstirile și bisericile din sudul României.

 

Miercuri, 27 mai

A prezidat Conferinţa pastoral-misionară semestrială de primăvară, la care au participat clericii protopopiatelor din Capitală şi din judeţul Ilfov (inclusiv preoţii de caritate, de cimitir şi din cadrul MAI şi MApN), precum şi stareţii şi stareţele mănăstirilor din Capitală şi din judeţul Ilfov. Conferinţa cu tema: „2015 – Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi“ a avut loc în Sala Mare a Palatului Naţional al Copiilor, din Bucureşti.

În deschiderea lucrărilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat clericilor prezenţi un cuvânt de învăţătură, cu titlul: „Să aducem lumină şi bucurie într-o lume confuză şi tristă – Misiunea parohiei şi a mănăstirii azi“.

 

Joi, 28 mai

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Vineri, 29 mai

A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Qais (Sadiq), Episcop de Erzurum, Patriarhia Antiohiei.

 

Duminică, 31 mai

În Duminica Pogorârii Sfântului Duh (Rusaliile), Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură. Împreună cu Preafericirea Sa, au slujit Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, şi Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Epis-cop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.

După Sfânta Liturghie, Preafericirea Sa, împreună cu cei doi ierarhi, a oficiat slujba Vecerniei Rusaliilor, în cadrul căreia s-au rostit mai multe rugăciuni prin plecarea genunchilor şi au fost binecuvântate frunzele de nuc şi tei – simbol al limbilor de foc ce au stat deasupra capetelor Sfinţilor Apostoli, care au fost împărţite apoi credincioşilor.

 

Luni, 1 iunie

În ziua sărbătorii Sfintei Treimi, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în biserica Mănăstirii Radu Vodă din Bucureşti, cu ocazia hramului – Sfânta Treime.

A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: „Centrul de presă BASILICA – sprijin mediatic în misiunea parohiei şi a mănăstirii azi“, ostenitorilor Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, care la sărbătoarea Sfintei Treimi îşi serbează hramul. Mesajul a fost citit de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, la finalul slujbei de Te Deum oficiată în biserica Mănăstirii Samurcăşeşti din judeţul Ilfov.

A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: „Tineri adunați în iubirea şi bucuria Preasfintei Treimi“, la a 20-a ediție a pelerinajului şi festivalului de tineret organizat de Arhiepiscopia Dunării de Jos, la Mănăstirea Buciumeni.

 

Marţi, 2 iunie

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Miercuri, 3 iunie

A participat la slujba de Te Deum pentru deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în Catedrala Patriarhală.

A prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în Sala Sfântului Sinod din Reşedinţa Patriarhală.

A săvârşit, în catedrala mitropolitană „Sfântul Spiridon – Nou“ din București, Paraclis Patriarhal, slujba de Trisaghion pentru pomenirea părintelui arhimandrit Rafael Ghiţă, fost slujitor şi Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale şi slujitor la Catedrala Mitropolitană „Sfântul SpiridonNou“, Paraclis Patriarhal.

 

Joi, 4 iunie

A prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în Sala Sfântului Sinod din Reşedinţa Patriarhală.

 

Vineri, 5 iunie

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat: „Un monah harnic şi un slujitor liturgic talentat“, la slujba de înmormântare a părintelui arhimandrit Rafael Ghiţă (2 septembrie 1956 – 3 iunie 2015), fost slujitor şi Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale şi slujitor la Catedrala Mitropolitană „Sfântul SpiridonNou“, Paraclis Patriarhal.

Duminică, 7 iunie

A premiat pe câştigătorii Concursului Naţional de Materiale Didactice „Educaţia religioasă – tradiţie şi actualitate“, în Muzeul Patriarhilor din Reşedinţa Patriarhală. Concursul Naţional de Materiale Didactice „Educaţia religioasă – tradiţie şi actualitate“ a fost organizat, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de către Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române, în perioada 2 februarie – 7 iunie 2015. Obiectivul general al concursului a constat în dezvoltarea unui context competițional, la nivel național, pentru elaborarea de materiale didactice de calitate pentru ora de religie.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a felicitat pe câştigători şi a subliniat faptul că această activitate se poate înscrie în perspectiva Duminicii părinţilor şi a copiilor. „Concursul Naţional de materiale Didactice «Educaţia religioasă – tradiţie şi actualitate» a dat rezultate bune şi avem speranţa că în viitor se vor îmbunătăţi materialele didactice şi în acelaşi timp vom aduce bucurie copiilor şi părinţilor, mai ales că astăzi este Duminica părinţilor şi a copiilor, după 1 Iunie, care este Ziua Internaţională a Copilului. Întrucât Ziua Internaţională a Copilului prezintă copilul singur, noi am dorit să avem o duminică a părinţilor şi a copiilor, care înseamnă o zi de recunoştinţă adusă lui Dumnezeu pentru darul de a avea copii şi de recunoştinţă a copiilor pentru darul de a avea părinţi. Această lucrare a dumneavoastră se poate înscrie în perspectiva acestei Duminici a părinţilor şi a copiilor. În această perspectivă a comuniunii pentru ridicarea demnităţii omului şi pentru bucuria comuniunii oamenilor cu Dumnezeu şi întreolaltă, noi organizăm momente din acestea de conlucrare, spre slava lui Dumnezeu, binele Bisericii şi bucuria credincioşilor.“

A săvârşit slujba de târnosire a bisericii Parohiei „Sfânta Fecioară Maria“, Protoieria Sector 3 Capitală.

După slujba de târnosire, Întâistătătorul Bisericii noastre a rostit cuvânt de învăţătură în care a explicat înţelesurile duhovniceşti ale Duminicii Tuturor Sfinţilor, prăznuită în această Duminică întâi după Rusalii, precum şi importanţa sfinţirii unei biserici pentru o comunitate eclesială.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus“ preotului paroh Ioan-Gheorghe Ţeugea şi, de asemenea, cei care au contribuit la construirea şi înfrumuseţarea bisericii au primit din partea Patriarhului României medalii, diplome de onoare sau distincţii de vrednicie.

A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: Duhovnicie monahală şi slujire episcopală“, cu prilejul hirotoniei părintelui arhimandrit Ilarion Urs ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, la Mănăstirea Sâmbăta de Sus. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment a fost Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal.

 

Marţi, 9 iunie

A primit, la Reşedinţa Patriarhală, o delegaţie a Adunării Naţionale a Bulgariei, condusă de doamna Tsetska Tsacheva, preşedintele Adunării Naţionale a Bulgariei, aflată în vizită oficială în România. La întrevedere a mai participat Excelenţa Sa Domnul Aleksandar Filipov, Ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Bulgaria la Bucureşti.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Miercuri, 10 iunie

A primit, la Reşedinţa Patriarhală, pe Excelenţa Sa Domnul Oleg Malghinov, Ambasadorul Federaţiei Ruse în România.

A hirotesit întru duhovnici 11 preoţi din Arhiepiscopia Bucureştilor, în Paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Reşedinţa Patriarhală.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învăţătură despre slujirea de duhovnic.

 

Joi, 11 iunie

A săvârșit slujba de târnosire a noului paraclis, cu hramurile „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi Sfântul Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei“, de la Institutul Naţional de Endocrinologie „C. I. Parhon“ din Bucureşti. Împreună cu Preafericirea Sa a slujit Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.

După slujba de târnosire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvânt de învăţătură în care a explicat că slujba de sfinţire a bisericii – locaş de închinare ne arată ce dobândesc oamenii în Biserica lui Hristos, şi anume: iertarea păcatelor.

Întâistătătorul Bisericii noastre a evidenţiat, de asemenea, că această biserică nou-sfințită are o vocație specială, de a fi locaş de rugăciune în principal pentru medicii şi pacienții Institutului Național de Endocrinologie „C. I. Parhon“: „Sărbătoarea aceasta are o semnificație deosebită, deoarece aici nu este vorba de o biserică de parohie, ci de o biserică din cadrul unui spital. Este mare nevoie de vindecare, este nevoie de alinarea suferinței; de aceea, în aproape toate spitalele noastre se află câte un loc de rugăciune, o capelă sau un paraclis, pentru că medicul tratează, dar Dumnezeu vindecă, și buna cooperare între medic și preotul duhovnic este mai necesară ca oricând pentru că trebuie să avem credință puternică în ajutorul lui Dumnezeu și în lucrarea medicilor pentru vindecare. Chiar dacă o boală este incurabilă, totuși noi, printr-o credință puternică, biruim suferința prin credință, dăm sens suferinței din interiorul ei, nu din exterior, și chiar dacă nu primim vindecarea trupului, primim vindecarea sufletului, adică viața veșnică și mântuirea.

La final, Patriarhul României l-a hirotesit iconom stavrofor pe părintele Gheorghe Oprea, preot de caritate la Institutul Naţional de Endocrinologie „C. I. Parhon“, şi a acordat ordine, medalii, diplome de onoare sau distincţii de vrednicie persoanelor care au ajutat la construirea și împodobirea paraclisului.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Duminică, 14 iunie

În Duminica a doua după Rusalii, numită şi Duminica Sfinţilor Români, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură. Împreună cu Preafericirea Sa, au slujit Preasfinţiţii Părinţi Varlaam Ploieşteanul şi Ieronim Sinaitul, Episcopi-vicari patriarhali, înconjuraţi de un sobor de preoți şi diaconi.

În timpul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a hirotonit preot pe părintele arhidiacon George Lepădatu, consilier economic-financiar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter