Duminică, 2 iulie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Reşedinţa Patriarhală.

 

Luni, 3 iulie

A adresat un mesaj inaugural, intitulat: „O poartă a cerului între istorie şi eternitate”, cu prilejul Sesiunii comemorative a Academiei Române dedicate împlinirii a 500 de ani de existenţă a bisericii Mănăstirii Argeşului.

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Marţi, 4 iulie

A participat la slujba de Te Deum pentru deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în Catedrala Patriarhală.

A prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în Sala Sfântului Sinod din Reşedinţa Patriarhală.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfinţit racla cu un fragment din moaştele Sfântului Cuvios Antonie cel Mare pentru Parohia „Sfântul Anton” – Curtea Veche din Bucureşti. Slujba a fost săvârșită în Salonul Sfinților Români din Reşedința Patriarhală, în prezența membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Moaştele Sfântului Cuvios Antonie cel Mare au fost aduse în România de Înalt­preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, de la Biserica „Saint-Antoine-l’Abbaye”, din localitatea L’Abbaye de Saint-Antoine, de lângă orașul francez Grenoble, urmare solicitării Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresate Episcopului romano-catolic de Grenoble, Guy de Kerimel.

 

Miercuri, 5 iulie

Înainte de reluarea şedinţei de lucru a Sfântului Sinod, Întâistătătorul Bisericii noastre şi ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au vizitat Parcul „Grădina Maicii Domnului” al Reşedinţei Patriarhale. Ierarhii au făcut un prim popas la Troiţa „Izvorul Tămăduirii”, unde au cântat troparul „Apărătoare Doamnă”. Troiţa „Izvorul Tămăduirii” este prevăzută şi cu un izvor de unde se alimentează vasele pentru Agheasmă. În continuare, Patriarhul României, însoţit de membrii Sfântului Sinod, a vizitat „Popasul Justinian Patriarhul (1948-1977)”, locul în care, adesea, vrednicul de pomenire Patriarh Justinian acorda audienţe după-amiaza. În acest loc, ierarhii au cântat „Veşnica pomenire” şi s-au rugat pentru odihna sufletului vrednicului de pomenire Patriarh Justinian Marina. S-a mers apoi pe Aleea „Justinian Patriarhul” până la Troiţa „Buna Vestire”, unde ierarhii au intonat troparul „Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te!”.

A prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în Sala Sfântului Sinod din Reşedinţa Patriarhală.

 

Joi, 6 iulie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Vineri, 7 iulie

A primit în audienţă pe domnul academician Emilian Popescu.

A primit în audienţă pe părintele protosinghel Ioan Meiu, preot slujitor şi ghid al Reprezentanţei Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat: „Un bun gospodar al judeţului Ilfov, un om înțelept, cu dragoste de Dumnezeu şi Biserica Sa”, la slujba de înmormântare a domnului Teodor Filipescu (1942- 2017), fost prefect al județului Ilfov, în perioada 2001-2004, şi senator, în legislatura 2004-2008.

 

Duminică, 9 iulie 

A săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

La finalul Sfintei Liturghii, l-a hirotesit arhimandrit pe părintele protosinghel Andrei Anghel, secretar la Cabinetul Patriarhal.

 

Luni, 10 iulie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Marţi, 11 iulie – Vineri, 14 iulie

A poposit la Mănăstirea „Sfânta Maria” – Techirghiol, stavropighie patriarhală.

 

Miercuri, 12 iulie

A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat: „Un mare om de cultură, credincios și patriot”, la slujba de înmormântare a domnului academician Augustin Buzura (1938-2017), prozator, publicist şi critic literar, implicat activ în slujirea şi promovarea culturii române, mai ales înainte de 1990, în perioada regimului totalitar comunist din România.

 

Marţi, 18 iulie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Miercuri, 19 iulie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Joi, 20 iulie

În ziua de pomenire a Sfântului Slăvit Proroc Ilie Tesviteanul, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul cu hramurile „Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul, Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul şi Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul” din Reşedinţa Patriarhală.

Sfânta Liturghie a fost precedată de o slujbă de binecuvântare a lucrărilor de înfrumuseţare şi reînnoire a paraclisului.

 

Sâmbătă, 22 iulie

În ziua de 22 iulie 2017, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sărbătorit împlinirea a 66 de ani de viaţă.

Cu acest prilej, Preafericirea Sa a participat, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală, la slujba de Te Deum, prin care s-a adus mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române, poporului român şi Preafericirii Sale. Slujba a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, care, la final, a rostit un cuvânt de felicitare.

Domnul Victor Opaschi, secretar de stat pentru culte, prezent la eveniment, a adresat, de asemenea, un cuvânt de felicitare în care a evidenţiat câteva dintre cele mai importante realizări ale Patriarhului României.

În cuvântul adresat cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că ziua de naştere reprezintă un popas duhovnicesc de mulţumire adusă lui Dumnezeu, dar şi de pomenire cu respect şi recunoştinţă a celor prin care Dumnezeu a lucrat în viaţa noastră. Preafericirea Sa a vorbit, de asemenea, despre importanţa rugăciunii şi rolul acesteia în unitatea Bisericii.

A adresat un mesaj de condoleanţe, având titlul: „Bun chivernisitor al bunurilor bisericești”, la slujba de înmormântare a părintelui Florin Miron (1939-2017), preot pensionar îmbisericit la Parohia Teșila I, Protoieria Câmpina.

 

Duminică, 23 iulie 

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

 

Luni, 24 iulie

A primit la Reşedinţa Patriarhală un grup de pelerini romano-catolici din Termoli, Italia, condus de Excelenţa Sa Monseniorul Gianfranco de Luca, Episcopul de Termoli-Larina.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a apreciat prezenţa pelerinilor italieni în ţara noastră şi a evidenţiat ajutorul acordat de Episcopul Gianfranco de Luca comunităţii ortodoxe româneşti de la Termoli. În semn de mulţumire, Preafericirea Sa a dăruit Episcopului de Termoli-Larina o icoană a Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, şi o cruce pectorală, iar pelerinilor broşuri despre Catedrala Patriarhală, despre pelerinaj şi câte o iconiţă a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor. Monseniorul Gianfranco de Luca a dăruit Patriarhului României un fragment din moaştele Sfântului Apostol Timotei, care se află în Termoli.

 

Marţi, 25 iulie

A primit la Reşedinţa Patriarhală o delegaţie a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, condusă de domnul Aurel Vainer, preşedintele acesteia.

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Miercuri, 26 iulie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Joi, 27 iulie

A prezidat, la Reşedinţa Patriarhală, şedinţa de lucru a Comisiei pentru Statut şi regulamente a Bisericii Ortodoxe Române.

 

Vineri, 28 iulie

A prezidat, la Reşedinţa Patriarhală, şedinţa de lucru a Comisiei pentru Statut şi regulamente a Bisericii Ortodoxe Române.

A adresat un mesaj intitulat „Îndemn la rugăciune, disciplină şi unitate bisericească” în care Patriarhul României arată că Biserica este „preocupată de tulburarea şi întristarea produse în Biserică de acuzaţiile aduse unor clerici pentru anumite abateri de la morala creştină” şi „ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, cu multă durere în suflet, cerem iertare tuturor credincioşilor pentru tulburarea produsă de acuzaţiile aduse public unor clerici privind anumite abateri de la morala creştină”.

 

Duminică, 30 iulie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

A adresat un mesaj de felicitare, intitulat: „Un mare dar pentru Biserica noastră”, părintelui profesor academician Mircea Păcurariu, cu prilejul împlinirii a 85 de ani de viaţă.

 

Marți, 1 august

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Joi, 3 august

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Duminică, 6 august

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

 

Marți, 8 august

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

A adresat un mesaj de condoleanţe la înmormântarea Cardinalului Dionigi Tettamanzi, Arhiepiscop emerit de Milano, prieten al Bisericii Ortodoxe Române şi susţinător al Comunităţii ortodoxe române din Milano.

 

Miercuri, 9 august

A înmânat 20 de aparate medicale pentru uz pediatric reprezentanţilor a 20 de unităţi medicale din ţară. Aparatura medicală a fost achiziţionată din fondurile colectate de voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, sub îndrumarea Pcuv. arhim. Ciprian Grădinaru, selecţia unităţilor medicale fiind realizată pe baza datelor statistice oferite de Ministerul Sănătăţii.

La finalul acestui eveniment, care a avut loc în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidenţiat că această investiţie este foarte necesară pentru unităţile medicale şi pentru copii, felicitând, în acelaşi timp, strădania şi dărnicia celor care au contribuit la achiziţionarea dispozitivelor medicale.

A adresat un mesaj de binecuvântare, având titlul: „Tinerii sunt binecuvântare pentru familie, Biserică şi societate”, cu ocazia Întâlnirii Europene a tinerilor credincioși ai Bisericii Ortodoxe Armene, organizată la Bucureşti şi Suceava, în perioada 9-14 august 2017.

 

Joi, 10 august

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A primit la Reşedinţa Patriarhală o delegaţie a Bisericii Armene, condusă de Preasfinţitul Părinte Datev Hagopian, Întâistătătorul Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România. Vizita a fost prilejuită de Întâlnirea Europeană a Tinerilor Ortodocşi ai Bisericii Ortodoxe Armene de la Bucureşti şi Suceava (9-14 august 2017).

A primit la Reşedinţa Patriarhală pe Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi pe Înaltprea­sfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale.

A primit în audienţă pe Pcuv. protos. Matei Buliga, stareţul Mănăstirii „Sfânta Cuvioasă Parascheva”-Dobreşti, judeţul Timiş.

 

Vineri, 11 august

A hirotesit duhovnici şapte preoţi din Arhiepiscopia Bucureştilor, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

 

În cuvântul adresat, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat responsabilitatea mare şi sfântă a părintelui duhovnicesc.

A primit în audienţă pe doamna Angela Ciobănescu din Bucureşti, în vârstă de 86 de ani, fiică de preot, hirotonit de vrednicul de pomenire Patriarh Nicodim Munteanu.

 

Duminică, 13 august

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

 

Luni, 14 august

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Marți, 15 august

În ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

 

Miercuri, 16 august

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Joi, 17 august

A participat la slujba de Te Deum pentru deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

A prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în Sala Sfântului Sinod din Reşedinţa Patriarhală.

A prezidat şedinţa de lucru a Sinodului Permanent, în Sala Sfântului Sinod din Reşedinţa Patriarhală.

A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat: „Patriarhul muzicologiei românești”, la slujba de înmormântare a maestrului Viorel Cosma (1923-2017), personalitate de excepție a culturii şi vieţii muzicale româneşti, distins muzicolog, lexicograf, critic muzical şi profesor.

 

Vineri, 18 august

A prezidat şedinţa de lucru a Sinodului Permanent, în Sala Sfântului Sinod din Reşedinţa Patriarhală.

A prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în Sala Sfântului Sinod din Reşedinţa Patriarhală.

 

Duminică, 20 august

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

Cu prilejul Duminicii românilor migranţi, prima duminică după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, Patriarhul României a adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: „Cinstire şi recunoştinţă mărturisitorilor credinţei ortodoxe”.

 

Luni, 21 august

A primit la Reşedinţa Patriarhală pe domnul Daniel Florea, primarul Sectorului 5 Bucureşti.

A primit în audienţă pe doamna Eliana Petria, inginer fizician român din Italia, împreună cu familia domniei sale.

 

Marți, 22 august

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Miercuri, 23 august

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Joi, 24 august – sâmbătă, 26 august

A poposit la Mănăstirea Ţigăneşti, unde a pregătit şi redactat mesajul pentru Întâlnirea Internaţională a Tinerilor Ortodocşi de la Iaşi (1-4 septembrie 2017).

 

Duminică, 27 august

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

A adresat un mesaj de binecuvântare, având titlul: „Sihăstria reînviată – o candelă a credinței”, cu prilejul sfinţirii bisericii şi picturii Mănăstirii Sihăstria Putnei, cu hramul „Izvorul Tămăduirii”, din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor.Luni, 28 august

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Marți, 29 august

În ziua sărbătorii Tăierea cinstitului cap al Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură. Împreună cu Preafericirea Sa a slujit Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.

 

A primit la Reşedinţa Patriarhală pe doamna Gabriela Firea, primarul general al Capitalei.

 

Miercuri, 30 august

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A primit în audienţă pe părintele Bogdan-Ioan Popescu, preot slujitor la biserica ortodoxă românească „Sfânta Parascheva” din Bruxelles.

 

A consemnat
Arhim. Andrei Anghel,
Secretar, Cabinetul Patriarhal

 

 

The Diary of His Beatitude Daniel,
Patriarch of the Romanian Orthodox Church

 

Sunday, 2 July
His Beatitude Patriarch Daniel took part in the Holy Liturgy and gave the sermon in the historical Chapel of the „Holy Great Martyr George“ in the Patriarchal Residence.

Monday, 3 July
Presented an inaugural message entitled „A heavenly gate between history and eternity“ at the Commemorative Session of the Romanian Academy, dedicated to the 500th ­anniversary of the Arges Monastery church.
Examination and approval of reports from the ­administrative departments, later to be ratified by the Standing Committee of the Archdiocese of Bucharest.

Tuesday, 4 July
Participated in the Te Deum service for the opening of the working sessions of the Holy Synod of the Romanian ­Orthodox Church, in the Patriarchal Cathedral.
Chaired the working session of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, held in the Holy Synod Hall in the Patriarchal Residence.
His Beatitude Patriarch Daniel blessed the chest ­containing a fragment of Saint Anthony the Great’s relics for the parish of „Saint Anton“ in Curtea Veche, Bucharest. The service was celebrated in the Hall of the Romanian Saints in the Patriarchal Residence, in the presence of members of the Holy Synod of the ­Romanian Orthodox Church. The relics of Saint ­Anthony the Great were brought to Romania by His Eminence Iosif, Romanian Orthodox Metropolitan of Western and Southern Europe from the „Saint-Antoine-l’Abbaye“ Church in L’Abbaye de Saint-Antoine, near the town of Grenoble. The relics were brought to Romania following an appeal by His Beatitude ­Patriarch Daniel addressed to the Roman-Catholic Bishop of Grenoble, Guy de Kerimel.

Wednesday, 5 July
Ahead of a continuing working session of the Holy Synod, our Church’s Primate and the hierarchs of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church visited the park „The Garden of the Theotokos“ of the Patriarchal Residence. The hierarchs made a first stop at the cross shrine of the „Life-Giving Spring“ where they chanted the troparion „To Thee, Our Champion Leader“. The Shrine of the „Life-Giving Spring“ is fitted with an actual spring where vessels are filled for the sanctification of the Holy Water. The Patriarch of Romania and the hierarchs of the Holy Synod next visited Patriarch Justinian’s Rest (1948-1977), the sitting place where people would come in the afternoon for audiences with the fondly remembered Patriarch. Here the hierarchs chanted „Memory Eternal“ and prayed for the repose of the soul of Patriarch Justinian Marina of blessed memory. The hierarchs then proceeded onto Patriarch ­Justinian’s Lane up to the cross shrine of the „Annunciation“, where they intoned the troparion „Rejoice Virgin, Theotokos!“
Patriarch Daniel chaired the working session of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, in the Holy Synod Hall of the Patriarchal Residence.

Thursday, 6 July
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing Committee of the Archdiocese of Bucharest.
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing National Church Council.

Friday, 7 July
Gave an audience to Mr Emilian Popescu, member of the Academy.
Gave an audience to Father Ioan Meiu, priest and guide of the Representation of the Romanian Patriarchate at the Holy Places.
Gave a message of condolence entitled „A good overseer of Ilfov County, a wise man with a great love for God and His Church“, for the funeral service of Mr Teodor Filipescu (1942-2017), former prefect of Ilfov County between 2001-2004, and former senator between 2004-2008.

Sunday, 9 July
He celebrated the Holy Liturgy and gave a sermon in the historical Chapel of the „Holy Great Martyr George“ in the Patriarchal Residence.
At the end of the Holy Liturgy he ordained Father Andrei Anghel as Archimandrite. Father Andrei Anghel is currently Secretary at the Patriarchal Office.

Monday, 10 July
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing Council of the Archdiocese of Bucharest.

Tuesday, 11 July – Friday, 14 July
A visit made to the „Saint Maria“ Monastery in Techirghiol, a Patriarchal Stavropegial monastery.Wednesday, 12 July
Addressed a message of condolence entitled „A great cultural personality, a devout and patriotic man“ given at the funeral service of Mr Augustin Buzura (1938-2017), Member of the Academy, writer and literary critic. Mr Buzura was actively involved in serving and promoting Romanian culture, especially before 1990, during the totalitarian communist regime in Romania.

Tuesday, 18 July
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing Council of the Archdiocese of Bucharest.

Wednesday, 19 July
Examined and approved the reports of the administrative departments, later to be ratified by the Standing National Church Council.

Thursday, 20 July
On the feast day of the Holy and Glorious Prophet Elijah the Tishbite, His Beatitude Patriarch Daniel celebrated the Holy Liturgy and gave an address in the Chapel dedicated to „The Holy Hierarch Gregory the Enlightener, the Holy Prophet Elijah the Tishbite and Saint Daniel the Hermit“ in the Patriarchal Residence.
The Holy Liturgy was preceded by a service of blessing of the works for the redecoration and renovation of the Chapel.

Saturday, 22 July
On 22 July 2017, His Beatitude Patriarch Daniel celebrated his 66th anniversary.
On this occasion His Beatitude took part in the Te Deum service held in the historical Chapel of the „Holy Great Martyr George“ in the Patriarchal Residence, service which brought thanks to God for the blessings granted to the Romanian Orthodox Church, to the Romanian people and to His Beatitude. The service was celebrated by His Grace Varlaam Ploiesteanul, Patriarchal Assistant Bishop, who gave a celebratory address at the end.
Mr Victor Opaschi, State Secretary for Religious Affairs, also present at the meeting gave a celebratory speech in which he emphasised some of the most important achievements of the Patriarch of Romania.
In his address for the event, His Beatitude Patriarch Daniel emphasised that birthdays represent blessed moments for bringing thanks to God, and also for remembering in reverence and gratitude all those through whom God has worked in our lives. His Beatitude also spoke about the importance of prayer and its role for the unity of the Church.
He addressed a message of condolence entitled „A worthy overseer of the assets of the Church“ for the funeral service of Father Florin Miron (1939-2017), priest emeritus attached to the Parish Tesila I, the Campina Deanery.

Sunday, 23 July
His Beatitude took part in the Holy Liturgy and gave an address in the historical Chapel of the „Holy Great Martyr George“ in the Patriarchal Residence.

Monday, 24 July
He received at the Patriarchal Residence a group of Roman-Catholic pilgrims from Termoli, Italy, led by His Excellency Monsignor Gianfranco de Luca, Bishop of Termoli-Larina.
In his address for this event, His Beatitude Patriarch Daniel expressed his appreciation for the presence of the Italian pilgrims in our country and emphasised the support granted by Bishop Gianfranco de Luca to the Romanian Orthodox Community in Termoli. As a sign of gratitude, His Beatitude offered an icon of the Holy Apostle Andrew, Protector of Romania, as well as a pectoral cross to the Bishop of Termoli-Larina. His Beatitude also offered to the pilgrims brochures about the Patriarchal ­Cathedral, about pilgrimage as well as small icons of Saint ­Demetrios the New, protector of Bucharest. Monsignor Gianfranco de Luca offered the Patriarch of Romania a fragment of the relics of the Holy Apostle Timothy which are kept in Termoli.

Tuesday, 25 July
He received at the Patriarchal Residence a delegation of the Federation of Jewish Communities in Romania, led by its President, Mr Aurel Vainer.
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing Council of the Archdiocese of Bucharest.

Wednesday, 26 July
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing National Church Council.

Thursday, 27 July
He chaired the working session of the Commission for the Statutes and regulations of the Romanian Orthodox Church, at the Patriarchal Residence.

Friday, 28 July
He chaired the working session of the Commission for the Statutes and regulations of the Romanian Orthodox Church, at the Patriarchal Residence. His Beatitude issued an official message entitled „An appeal to prayer, discipline and Church unity“, in which the Patriarch of Romania stated that the Church is „concerned by the confusion and sadness caused within the Church by accusations brought to certain members of the clergy for deviations from Christian morality“ and „as Patriarch of the Romanian Orthodox Church, with great pain in our heart, we ask for the forgiveness of all the faithful for the distress caused by such public accusations“.

Sunday, 30 July
Took part in the Holy Liturgy and gave an address in the ­historical Chapel of the „Holy Great Martyr George“ in the Patriarchal Residence.
Presented a celebratory message to Revd Professor Mircea Pacurariu, Member of the Academy, on his 85th anniversary, entitled „A great gift for our Church“.

Tuesday, 1 August
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing Council of the Archdiocese of Bucharest.

Thursday, 3 August
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing National Church Council.

Sunday, 6 August
Took part in the Holy Liturgy and gave an address in the ­historical Chapel of the „Holy Great Martyr George“ in the Patriarchal Residence.

Tuesday, 8 August
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing Council of the Archdiocese of Bucharest.
Addressed a condolence message for the funeral service of Cardinal Dionigi Tettamanzi, Archbishop Emeritus of Milano, a friend of the Romanian Orthodox Church and a supporter of the Romanian Orthodox Community in Milano.

Wednesday, 9 August
His Beatitude offered 20 paediatric medical devices to representatives from 20 medical units in Romania. The medical equipment was purchased with funds collected by volunteers of the Cathedral of National Salvation Chapel, under the guidance of Archimandrite Ciprian Grădinaru. The medical units were selected on the basis of statistical data offered by the Ministry of Health. At the end of this event, which took place in the „Europa Christiana“ Hall of the Patriarchal Palace, His Beatitude Patriarch Daniel emphasised how essential this investment is for the medical paediatric units and he congratulated those who contributed to the acquisition of the medical devices, through their diligence and altruism.
Presented a message of blessing entitled „Youth are a blessing for family, Church and society“, on the occasion of the European meeting of the young faithful of the Orthodox Armenian Church, organised in Bucharest and Suceava, between 9-14 August 2017.

Thursday, 10 August
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing National Church Council.
He received a delegation of the Armenian Church, led by His Grace Bishop Datev Hagopian, head of the Romanian Diocese of the Armenian Church, at the Patriarchal Residence. The visit was occasioned by the European meeting of the young faithful of the Orthodox Armenian Church, organised in Bucharest and Suceava (9-14 August 2017).
At the Patriarchal Residence, His Beatitude received His Eminence Teofan, Metropolitan of Moldavia and Bucovina, and His Eminence Iosif, Romanian Orthodox Metropolitan of Western and Southern Europe.
Gave an audience to Father Matei Buliga, abbot of „Saint ­Paraskeve“ Monastery in Dobrești, Timiș County.

Friday, 11 August
Granted the special blessing to seven priests in the Archdiocese of Bucharest allowing them to hear confessions, in the historical Chapel of the „Holy Great Martyr George“ in the Patriarchal Residence.
In his address, His Beatitude Patriarch Daniel underlined the great and sacred responsibility of the father confessor.
He gave an audience to Mrs Angela Ciobănescu from Bucharest, aged 86 and the daughter of a priest who was ordained by Patriarch Nicodim Munteanu of blessed memory.

Sunday, 13 August
Took part in the Holy Liturgy and gave an address in the historical Chapel of the „Holy Great Martyr George“ in the Patriarchal Residence.

Monday, 14 August
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing Council of the Archdiocese of Bucharest.

Tuesday, 15 August
On the feast day of the Dormition of the Mother of God, His Beatitude Daniel, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church, participated in the Holy Liturgy in the historical Chapel of the „Holy Great Martyr George“ in the Patriarchal Residence, and gave an address to those present.

Wednesday, 16 August
Examined and approved the reports of the administrative departments, later to be ratified by the Standing National Church Council.

Thursday, 17 August
His Beatitude participated in the Te Deum service for the opening of the working sessions of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, in the Chapel of the „Holy Great Martyr George“ in the Patriarchal Residence.
Chaired the working session of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, in the Holy Synod Hall of the Patriarchal Residence.
Chaired the working session of the Standing Synod in the Holy Synod Hall of the Patriarchal Residence.
Presented a message of condolence entitled „The patriarch of Romanian musicology“, for the funeral service of master Viorel Cosma (1923-2017), an exceptional personality of Romanian culture and music, a distinguished musicologist, lexicographer, music critic and academic.

Friday, 18 August
Chaired the working session of the Standing Synod in the Holy Synod Hall of the Patriarchal Residence.
Chaired the working session of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church in the Holy Synod Hall of the Patriarchal Residence.

Sunday, 20 August
Took part in the Holy Liturgy and gave an address in the historical Chapel of the „Holy Great Martyr George“ in the Patriarchal Residence.
On the Sunday of Romanian migrants, the first Sunday after the Dormition of the Mother of God, the Patriarch of Romania issued a message of blessing entitled „Honour and gratitude to the witnesses of the Orthodox faith“.

Monday, 21 August
Received Mr Daniel Florea, Mayor of Sector 5 – Bucharest, at the Patriarchal Residence.
Gave an audience to Mrs Eliana Petria, a Romanian Physics Engineer residing in Italy, who was accompanied by her family.

Tuesday, 22 August
Examined and approved the reports of the administrative departments, later to be ratified by the Standing Council of the Archdiocese of Bucharest.

Wednesday, 23 August
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing National Church Council.

Thursday, 24 August – Saturday, 26 August
A visit to the Ţigănești Monastery, where Patriarch Daniel drafted and completed the message for the ­International Meeting of Orthodox Youth in Iasi ­
(1-4 September 2017).

Sunday, 27 August
Took part in the Holy Liturgy and gave an address in the historical Chapel of the „Holy Great Martyr George“ in the Patriarchal Residence.
Conveyed a message of blessing entitled „Sihăstria revived – a candle of faith“, on the occasion of the consecration of the church of „The Life-Giving Spring“ (together with its newly restored icons and paintings) of the Sihăstria ­Monastery in the Archdiocese of Suceava and Rădăuți.

Monday, 28 August
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing Council of the Archdiocese of Bucharest.

Tuesday, 29 August
On the day of „The Beheading of the Holy Glorious Prophet and Baptist John“, His Beatitude Patriarch Daniel celebrated the Holy Liturgy in the Patriarchal Cathedral and gave an address to those present. His Grace Varlaam Ploiesteanul, Assistant Bishop to the Patriarch served alongside His Beatitude, together with an assembly of priests and deacons.
Received Mrs Gabriela Firea, General Mayor of Bucharest, at the Patriarchal Residence.

Wednesday, 30 August
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing National Church Council.
He gave an audience to Father Bogdan-Ioan Popescu, priest of the Romanian Orthodox parish of „Saint Paraskeve“ in Brussels.

Reported by 
Archimandrite Andrei Anghel, 
Secretary, Patriarchal Office

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter