Adunarea Generală a Federației Filantropia

La Centrul Național pentru Formare Continuă „Dumitru Stăniloae” din Capitală a avut loc marți, 25 aprilie, Adunarea Generală a Federației Filantropia. În cadrul întâlnirii, la care au participat delegați ai asociațiilor și fundațiilor membre ale Federației Filantropia și consilieri ai sectoarelor social-filantropice eparhiale din cadrul Patriarhiei Române, s-au analizat activitatea pe anul 2016, noile propuneri privind activitățile viitoare, dar și perspectivele privind accesarea de fonduri europene pentru sprijinirea lucrării social-filantropice a Bisericii Ortodoxe Române. Părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal, coordonator al Sectorului social-filantropic al Patriarhiei Române și președintele Federației Filantropia, a supus Adunării Generale aprobarea bilanțului contabil pe anul 2016, precum și previziunea bugetară pentru anul 2017 a federației.

„Astăzi s-a întrunit Adunarea Generală a membrilor Federației Filantropia, iar pe ordinea de zi au fost atât prezentarea activităților desfășurate în anul care a trecut, 2016, și propuneri de activități ce vor fi desfășurate în anul curent, cât și oportunități de finanțare din fonduri externe, europene, dar și de la autoritățile locale și centrale, în ceea ce privește lucrarea social-filantropică a Bisericii. Unul dintre proiectele importante este reluarea cursurilor de formare ale Federației Filantropia la Centrul Național pentru Formare Continuă «Dumitru Stăniloae» din Capitală, iar o importantă realizare este încheierea plății datoriilor pe care federația le avea către eparhii din țară. De asemenea, trebuie să amintim că, chiar zilele acestea, se va depune la Ministerul Fondurilor Europene, pe axa de dezvoltare a capacității administrative locale, un proiect în parteneriat cu Ministerul Sănătății, de sprijinire a politicilor publice în domeniul sănătății. În acest proiect, noi formăm oameni din eparhii și ONG-urile membre pentru a dezvolta politici alternative la politicile pe care le face statul și să venim cu o altă propunere în domeniul sănătății. Dorim să aducem plusvaloare la ceea ce există acum”, ne-a spus părintele consilier patriarhal Ciprian Ion Ioniță.

Fede­rația Filantropia este o organi­zație non-profit, care funcționează cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Ea reunește aso­ciații și fundații care lucrează în domeniul social, în eparhiile Patriarhiei Române. Misiunea federației este să sprijine Biserica în lucrarea ei social-filantropică săvârșită pentru oameni și comunitățile lor, în spiritul învă­țăturii creștine. Fede­rația își propune să crească impactul și eficiența acțiunilor sociale ale organizațiilor membre sau partenere și ale structurilor sociale ale Bisericii, prin integrarea lor într-un răspuns unitar, coordonat și coerent la provocările sociale actuale. Pe termen lung, federația intenționează să devină o platformă de acțiune comună pentru organizațiile non-guvernamentale care activează cu binecuvântarea eparhiilor. Prin intermediul acestora, federația țintește să devină instrumentul prin care Biserica își pune în practică strategia de acțiune socială.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns