Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Bucureștilor

Membrii Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureș­tilor s-au întrunit sâmbătă, 27 ianuarie, în ședință de lucru la Reședința Patriarhală. Lucrările au fost prezidate de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Ședința de lucru a fost precedată de slujba de Te Deum, săvârșită în Catedrala Patriarhală de PS Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

În cadrul întâlnirii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, președintele Adunării eparhiale, a prezentat raportul-sinteză privind activitatea sectoarelor Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor din anul 2017, intitulat „Responsabilitate eclesială și cooperare socială”.

În prima parte a raportului a fost prezentată activitatea administrativ-pastorală și economico-patrimonială din Arhiepiscopie.

„În anul 2017, în Arhiepiscopia Bucureștilor a fost înființată o parohie, târnosite 9 biserici și sfințite cu agheasmă 7 locașuri de cult și două capele, unele dintre acestea fiind resfințite în urma recep­ționării lucrărilor de consolidare, restaurare sau renovare. La acestea se adaugă punerea pietrei de temelie pentru o biserică nouă și o capelă mortuară, lucrările la 35 de biserici și 14 capele aflate în construcție și la 87 de biserici și două capele la care se execută lucrări de consolidare sau restaurare, precum și 243 de biserici în curs de pictare sau restaurare a picturii. În anul 2017 au fost recepționate lucrările de pictură la 48 de biserici”, a arătat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. De asemenea, a arătat că Centrul eparhial a susținut financiar multiple lucrări de amenajare realizate în cadrul Reședinței Patriarhale sau din jurul Catedralei Patriarhale.

În continuare, Patriarhul României, președintele Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor, a precizat că „veniturile obținute de Arhiepiscopia Bucu­reștilor din activitățile sale economice sunt folosite pentru a susține activitățile cul­tural-misionare, educa­ționale și social-filantropice începute în anii pre­cedenți, precum și cele prevăzute pentru anul în curs. De asemenea, Arhiepiscopia Bucureștilor, prin Centrul eparhial, protoieriile, parohiile și mănăstirile sale, a susținut financiar posturile Radio TRINITAS și TRINITAS TV ale Patriarhiei Române. Totodată, această arhiepiscopie este și cea mai darnică eparhie în susținerea financiară a lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului sau a Catedralei Naționale”, a spus Părintele Patriarh Daniel.

Au mai fost prezentate activitățile cultural-misionare și educative, social-filantropice. „În anul 2017 au fost inițiate mai multe proiecte de infrastructură socială, aflate în diverse faze de realizare, între care amintim pe cele mai importante: o cantină socială și un serviciu de îngrijire la domiciliu în orașul Ploiești și un centru de zi pentru persoanele cu deficiențe de auz în București.

Valoarea totală a ajutoarelor materiale și financiare acordate în anul 2017 a fost de 6.747.124,08 lei. Precizăm, însă, că în această sumă nu intră cheltuielile privind multiplele activități caritabile ocazionale și tradiționale ale parohiilor și mănăstirilor în favoarea bolnavilor și săracilor, care nu au fost cuantificate financiar și ca atare nici raportate Centrului eparhial și, desigur, nici ajutoarele materiale acordate persoanelor defavorizate prin Programul «Masa bucuriei» al Patriarhiei Române”, a mai spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Ședința de lucru a continuat la nivelul comisiilor de lucru pentru examinarea rapoartelor înaintate de către sectoarele Administrației eparhiale, și anume Comisia administrativ-bisericească, Comisia culturală și educațională, Comisia economică, bugetară și patrimonială, Comisia social-filantropică, Comisia organizatorică, juridică și de validare.

După examinarea lor, rapoartele sectoarelor Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor au fost aprobate, ca de altfel și raportul privind activitatea financiar-contabilă desfășurată în anul 2017 și proiectul de buget pentru anul 2018.

La ședința de lucru au fost prezenți Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieș­teanul, Episcop-vicar patriarhal, și Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal. Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei. Ea este formată din 30 de reprezentanți ai clerului și ai credincioșilor mireni, în proporție de o treime clerici și două treimi mireni.

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns