Activitate amplă, intensă şi bogată în plan pastoral-litur­gic şi administrativ / An ample, intense and rich activity in the pastoral-liturgical and administrative fields

Perioada 2007-2017 s-a dovedit a fi una amplă, intensă şi bogată în planul pastoral-litur­gic şi administra­tiv, cu creşterea numărului membrilor Sfântului Sinod, cu alegeri, hirotoniri, întronizări de arhierei, înfiinţări de noi eparhii în ţară şi în diasporă, ridicări în rang ale unor eparhii şi arhierei, sfinţiri de biserici, vizite canonice ale Preafericitului Părinte Daniel, prilejuite de aceste evenimente bisericeşti sau de altele, în ţară şi peste hotare.

Ridicarea în rang a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Nicolae ca  Mitropolit ortodox român al celor două Americi a fost oficiată de Patriarhul României duminică, 30 octombrie 2016, la Catedrala Patriarhală din București, urmare şi a unirii care a avut loc în America de Nord, în 6 iulie 2008, după 60 de ani de despărţire, a celor două Eparhii Ortodoxe Româneşti într-o singură Mitropolie Ortodoxă Română în comuniune directă cu Patriarhia Română.

 • Între arhiereii în funcţie hirotoniţi, întronizaţi sau ridicaţi în rang de către Preafericitul Părinte Daniel, în cei 10 ani de Patriarhat, amintim:
 • Înaltpreasfinţitul Părinte TEOFAN, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei
 • Înaltpreasfinţitul Părinte ANDREI,  Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, Mitropolitul Clujului Maramureșului și Sălajului
 • Înaltpreasfinţitul Părinte IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei
 • Înaltpreasfinţitul Părinte IOAN, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului
 • Înaltpreasfinţitul Părinte NICOLAE, Arhiepiscopul ortodox român al SUA şi Mitropolitul ortodox român al celor două Americi
 • Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit onorific NIFON, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal
 • Înaltpreasfinţitul Părinte IRINEU, Arhiepiscopul Alba Iuliei
 • Înaltpreasfin­ţitul Părinte IOACHIM, Arhiepiscopul Romanului
  și Bacăului
 • Înaltpreasfinţitul Părinte CALINIC, Arhiepiscopul Argeșului și
  Muscelului
 • Înaltpreasfinţitul Părinte CIPRIAN, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei
 • Înaltpreasfinţitul Părinte CASIAN, Arhiepiscopul Dunării de Jos
 • Înaltpreasfinţitul Părinte TIMOTEI, Arhiepiscopul Aradului
 • Preasfinţitul Părinte VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor
 • Preasfinţitul Părinte VISARION, Episcopul Tulcii
 • Preasfinţitul Părinte PETRONIU, Episcopul Sălajului
 • Preasfinţitul Părinte GURIE, Episcopul Devei şi Hunedoarei
 • Preasfinţitul Părinte VARLAAM Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal
 • Preasfinţitul Părinte IERONIM Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal
 • Preasfinţitul Părinte TIMOTEI Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor
 • Preasfinţitul Părinte ANTONIE de Orhei, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului
 • Preasfinţitul Părinte EMILIAN Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului

 

Întronizarea unor noi mitropoliţi

Iaşi, 8 iunie 2008 / Iaşi, 8 June 2008

Craiova, 27 iulie 2008 / Craiova, 27 July 2008

Cluj-Napoca, 25 martie 2011 / Cluj-Napoca, 25 March 2011

Timişoara, 28 decembrie 2014 / Timişoara, 28 December 2014

 

În Biserica Ortodoxă, slujba de întronizare a noului arhipăstor al unei eparhii este plină de semnificaţii teologice şi duhovniceşti, fiind de fapt momentul prin care noul arhipăstor al unei eparhii, în urma alegerii de către Sfântul Sinod, este recunoscut în mod public şi solemn de Biserică în noua demnitate şi arătat sau prezentat clerului şi credincioşilor încredinţaţi lui spre păstorire. Solemnitatea slujbei, departe de a fi doar o simplă ceremonie formală, în care sunt prezentate însemnele rangului noului arhiepiscop, este menită de fapt să evidenţieze rolul de părinte duhovnicesc, de învăţător şi slujitor al dreptei credinţe şi al unităţii Bisericii, pe care noul arhipăstor îl va avea în eparhia încredinţată lui spre păstorire.

 

Ridicarea în rang de arhiepiscopie a Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 27 septembrie 2009 / The elevation to the rank of Archdiocese of Lower Danube, Galati, 27 September 2009

Instalarea Preasfinţitului Gurie în episcopia nou-înfiinţată, a Devei şi Hunedoarei, Deva, 29 noiembrie 2009 / The installation of His Grace Gurie in the newly established Diocese of Deva and Hunedoara, Deva, 29 November 2009

 

Înfiinţări de eparhii noi

În ţară:

 • Episcopia Sălajului
 • Episcopia Slatinei şi Romanaţilor
 • Episcopia Tulcii
 • Episcopia Devei şi Hunedoarei

În diasporă:

 • Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi
 • Episcopia Ortodoxă Română a Australiei şi Noii Zeelande
 • Episcopia Ortodoxă Română a Italiei
 • Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei
 • Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord
 • Episcopia Ortodoxă Română a Canadei

Trei eparhii reactivate în Basarabia: Episcopia de Bălţi (fostă a Hotinului); Episcopia Basarabiei de Sud (fostă de Cetatea Albă – Ismail); Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor şi a toată Transnistria (fostă Misiunea Ortodoxă Română din Transnistria)

Ridicări în rang ale unor eparhii

 • Arhiepiscopia Râmnicului
 • Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei
 • Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului
 • Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului
 • Arhiepiscopia Dunării de Jos
 • Arhiepiscopia Aradului

 

Hirotonia Preasfinţitului Varlaam Ploieşteanul,
Episcop-vicar patriarhal, 20 decembrie 2009 / The ordination
of His Grace Varlaam Ploiesteanul, Assistant Bishop to the Patriarch, 20 December 2009

 

Hirotonia Preasfinţitului Ieronim Sinaitul,
Episcop-vicar patriarhal, 29 mai 2014 / The ordination
of His Grace Ieronim Sinaitul, Assistant Bishop to the Patriarch, 29 May 2014

 

Hirotonia Preasfinţitului Timotei Prahoveanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, 30 octombrie 2014 / The ordination of
His Grace Timotei Prahoveanul, Assistant Bishop of the Archdiocese of Bucharest, 30 October 2014

 

Sfinţirea Bisericii „Sfântul Apostol Andrei“ a Parohiei româneşti din Viena, 12 iunie 2009 / The consecration of the „Holy Apostle Andrew“ Church of the Romanian Parish in Vienna, 12 June 2009

 

Punerea pietrei de temelie a noii Catedrale Episcopale
din Madrid – Spania, 18 aprilie 2010 / Laying the cornerstone for the new Diocesan Cathedral in Madrid, Spain, 18 April 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Târnosirea bisericii ortodoxe româneşti,Most, Cehia, 9 octombrie 2011 / The inauguration of the Romanian Orthodox church in Most, the Czech Republic, 9 October 2011

 

Sfinţirea iconostasului bisericii cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” a Parohiei ortodoxe româneşti din Strasbourg, Franţa, 10 aprilie 2011 / The sanctification of the iconostasis for the church devoted to „Saint John the Baptist“ of the Romanian Orthodox parish in Strasbourg, France, 10 April 2011

 

 

Restaurarea Catedralei Patriarhale

Slujba de resfințire a Catedralei Patriarhale (la 350 de ani de la ctitorirea sfântului locaș),
26 octombrie 2008 / The re-consecration service of the Patriarchal
Cathedral (marking 350 years since the foundation of this blessed edifice), 26 October 2008

 

Consolidarea şi reabilitarea Palatului Patriarhiei

Patriarhul Bisericii noastre a săvârşit slujba de binecuvântare a Palatului Patriarhiei cu prilejul finalizării lucrărilor de consolidare şi restaurare (6 iunie 2016).

Suntem bucuroși să dăm slavă lui Dumnezeu pentru că după doi ani și lucrări intense și cu multă speranță, dar și pricepere, s-au realizat cele propuse în proiect. Avem bucuria ca acest edificiu să fie redat funcționării zilnice pentru că această clădire construită pe un teren al Mitropoliei Țării Românești are o valoare istorică, dar și o funcționalitate practică. Aici, pe acest loc, a funcţionat Camera Deputaților care a votat în unanimitate în 24 ianuarie 1859 pe domnitorul Alexandru Cuza al Moldovei și ca domn al Munteniei. În prezent, în această clădire se desfășoară activități ale Patriarhiei Române. Timp de câțiva ani suntem obligați (n. red.: în urma procesului de restaurare prin fonduri europene) să oferim acest spațiu pentru vizitare, conferințe, întâlniri, simpozioane pentru a combina vizitarea Palatului cu unele activități misionare, culturale, social-filantropice ale Patriarhiei.

 

 

Înnoire în Reşedinţa Patriarhală

 

La sărbătoarea Paraclisului istoric din cadrul Reşedinţei Patriarhale din anul 2012, Preafericitul Părinte Daniel a sfinţit o pictură în mozaic care îl înfăţişează pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, mozaic realizat în pridvorul paraclisului.

 

 

 

Patriarhul României a sfințit Muzeul Patriarhilor din Reședința Patriarhală, 20 mai 2014. / The Patriarch of Romania
blessed the Museum of
Patriarchs in the Patriarchal Residence, 20 May 2014.

 

 

 

 

 

 

Patriarhul Bisericii noastre a sfințit Salonul „Sfinţii Români“ din Reşedinţa Patriarhală, 21 mai 2016. / The Patriarch of our Church blessed the Hall
of the Romanian Saints
in the Patriarchal
Residence, 21 May 2016.

 

 

 

 

 

An ample, intense and rich activity in the pastoral-liturgical and administrative fields

The period 2007-2017 proved to be one of an ample, intense and rich activity in the pastoral-liturgical and administrative fields. A period that has seen an increase in numbers of the members of the Holy Synod, of elections, ordinations of hierarchs, foundations of new eparchies internally and in the diaspora. This period has seen elevations in rank of eparchies or hierarchs, consecrations of churches, pastoral visits of His Beatitude Patriarch Daniel, occasioned by the above-mentioned celebrations or by different events, in Romania and abroad.

 

The elevation in rank of His Eminence Archbishop Nicolae as Romanian Orthodox Metropolitan of the Americas was officiated by the Patriarch of Romania on Sunday, 30 October 2016, at the Patriarchal Cathedral in Bucharest. This was also occasioned by the union of the two Romanian Orthodox Eparchies in North America into a single Romanian Orthodox Metropolitanate in direct communion with the Romanian Patriarchate, on 6 July 2008, after more than 60 years of separation.

Among the hierarchs who were ordained, enthroned or elevated in rank by His Beatitude Patriarch
Daniel during his 10 years of ministry were:

 • His Eminence TEOFAN, Archbishop of Iasi and Metropolitan of Moldova and Bucovina
 • His Eminence ANDREI, Archbishop of Vad, Feleac and Cluj, Metropolitan of Cluj, Maramureș and Sălaj
 • His Eminence IRINEU, Archbishop of Craiova and Metropolitan of Oltenia
 • His Eminence IOAN, Archbishop of Timișoara and Metropolitan of Banat
 • His Eminence NICOLAE, Romanian Orthodox Archbishopof the United States of America and Romanian Orthodox Metropolitan of the Americas
 • His Eminence NIFON, Honorary
 • Metropolitan, Archbishop of Târgoviște and Patriarchal Exarch
 • His Eminence IRINEU, Archbishop of Alba Iulia
 • His Eminence IOACHIM, Archbishop of Roman and Bacău
 • His Eminence CALINIC, Archbishop of Argeș and Muscel
 • His Eminence CIPRIAN, Archbishop of Buzău and Vrancea
 • His Eminence CASIAN, Archbishop of Lower Danube
 • His Eminence TIMOTEI, Archbishop of Arad
 • His Grace VINCENŢIU, Bishop of Slobozia and Călărași
 • His Grace VISARION, Bishop of Tulcea
 • His Grace PETRONIU, Bishop of Sălaj
 • His Grace GURIE, Bishop of Deva and Hunedoara
 • His Grace VARLAAM Ploieșteanul, Assistant Bishop to the Patriarch
 • His Grace IERONIM Sinaitul, Assistant Bishop to the Patriarch
 • His Grace TIMOTEI Prahoveanul, Assistant Bishop of the Archdiocese of Bucharest
 • His Grace ANTONIE of Orhei,Assistant Bishop of the Archdiocese of Chisinau
 • His Grace EMILIAN Crișanul,Assistant Bishop of the Archdiocese of Arad

 

Enthronement of new Metropolitans

In the Orthodox Church, the enthronement service for a new Shepherd of an eparchy is full of theological and spiritual significances. It is, in fact, the moment whereby the new hierarch of an eparchy, following his election by the Holy Synod, is publicly and solemnly recognised by the Church in his new position and presented to the clergy and the faithful whom he is assigned to lead. This solemn service is far from representing simply a formal ceremony in which the new hierarch is granted the insignia of his new rank. The service is meant to emphasise his role of spiritual father, of teacher and server of the true faith and of Church unity, role which he is to demonstrate in the eparchy given to his care.

 

Newly established eparchies

In Romania:
The Diocese of Sălaj
The Diocese of Slatina and Romanați
The Diocese of Tulcea
The Diocese of Deva and Hunedoara

In the diaspora:
The Romanian Orthodox Metropolitanate of the Americas
The Romanian Orthodox Diocese of Australia and New Zealand
The Romanian Orthodox Diocese of Italy
The Romanian Orthodox Diocese of Spain and Portugal
The Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe
The Romanian Orthodox Diocese of Canada
Three re-activated eparchies in Bessarabia: The Diocese of Bălți (formerly of Hotin); The Diocese of Southern Bessarabia (formerly Cetatea Albă – Ismail); The Orthodox Diocese of Dubăsari and of the whole Transnistria (formerly the Romanian Orthodox Mission in Transnistria)

 

Elevation in rank of eparchies

Archdiocese of Râmnic
Archdiocese of Buzău and Vrancea
Archdiocese of Roman and Bacău
Archdiocese of Argeș and Muscel
Archdiocese of Lower Danube
Archdiocese of Arad

 

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns