A V-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală

Cea de a V-a Conferință Panortodoxă Presinodală s-a desfășurat, în perioada 10-17 octombrie 2015, la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy, cantonul Geneva, Elveția.

Duminică, 11 octombrie 2015, toţi conducătorii de delegaţii au săvârşit împreună Sfânta Liturghie în catedrala centrului, în prezenţa unui număr mare de credincioşi. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată la această conferinţă de o delegaţie condusă de Înalt­preasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei și Exarh patriarhal. Din delegaţie au mai făcut parte Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, în calitate de membru, precum şi pr. prof. Viorel Ioniţă, în calitate de consultant.

Luni, 12 octombrie 2015, lucrările conferinţei s-au deschis tot în catedrala centrului, prin cuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan de Pergam, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, preşedintele conferinţei, care a subliniat că scopul acestei conferinţe este să adopte prin unanimitate textele legate de următoarele teme, adoptate de Comisia Interortodoxă Pregătitoare: 1) Autonomia şi modul ei de proclamare; 2) Postul şi importanţa lui astăzi; 3) Biserica Ortodoxă şi restul lumii creştine şi 4) Contribuția Bisericii Ortodoxe la triumful păcii, dreptății, libertății, înfrățirii și iubirii între popoare și la abolirea discriminărilor rasiale și de alte feluri – care, după discuții în plen, a fost reformulată cu titlul „Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană“. După aprobarea lor, aceste texte vor fi prezentate direct Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe.

A urmat prezentarea raportului IPS Părinte Mitropolit Ieremia al Elveţiei, în numele Secretariatului pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, după care fiecare conducător de delegaţie, în ordinea dipticelor, a prezentat mesajul Bisericii sale. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon a transmis binecuvântarea şi urările de succes din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care a propus, printre altele, ca temele care nu vor putea fi elaborate, din lipsă de timp, să fie avute în vedere spre a fi cuprinse în cadrul Mesajului Sfântului şi Marelui Sinod, propunere care a fost privită ca o contribuţie importantă. Lucrările conferinţei au continuat până în ziua de vineri, 16 octombrie 2015.

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns