30 de sfinţi români în calendar în 10 ani de Patriarhat / 30 Romanian saints in the calendar in 10 years of Patriarchate

Proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Iachint, a Sfântului Voievod NEAGOE Basarab și a Sfântului DIONISIE Exiguul, București, 26 octombrie 2008 / The proclamation of the canonisation of Saint Iachint the Hierarch, of Saint NEAGOE Basarab the Voivode and of Saint DIONYSIUS Exiguus, Bucharest, 26 October 2008

 

În cei 10 ani de Patriarhat ai Preafericitului Părinte Daniel, calendarul Bisericii Ortodoxe Române s-a îmbogăţit cu 30 de sfinţi români.

 • Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: ATANASIE Todoran din Bichigiu, VASILE din Mocod, GRIGORE din Zagra și VASILE din Telciu
 • Sfinții Cuvioși RAFAEL și PARTENIE de la Agapia, Sfântul Cuvios IOSIF de la Văratic, Sfântul Cuvios IOAN de la Râșca și Secu, Sfinții Cuvioși SIMEON și AMFILOHIE de la Pângărați, Sfântul Cuvios CHIRIAC de la Tazlău, Sfinții Cuvioși IOSIF și CHIRIAC de la Bisericani
 • Sfântul Ierarh IACHINT, Mitropolitul Țării Românești, Sfântul Voievod NEAGOE Basarab și Sfântul Cuvios DIONISIE Exiguul
 • Sfântul IOANICHIE cel Nou de la Muscel
 • Sfântul Ierarh ATANASIE Patelarie, Patriarhul Constantinopolului
 • Sfinţii Mitropoliţi ANDREI Șaguna și SIMEON Ştefan
 • Sfântul Cuvios IRODION de la Lainici
 • Sfinţii Cuvioşi NEOFIT şi MELETIE de la Mănăstirea Turnu, DANIIL și MISAIL de la Mănăstirea Stânişoara
 • Sfântul Ierarh IACOB Putneanul, Mitropolitul Moldovei şi Cuvioșii SILA, PAISIE și NATAN de la Sihăstria Putnei
 • Sfântul Cuvios PAFNUTIE – Pârvu Zugravul

 

 

Prin sfinţii români poporul nostru are mai mulţi mijlocitori sau rugători pentru el în faţa Preasfintei Treimi, ca el să-şi păstreze credinţa ortodoxă, să o transmită generaţiilor tinere, să cultive sfinţenia vieţii şi faptele iubirii milostive. 

 

 

 

Cei patru Sfinţi Putneni, a căror canonizare a fost proclamată solemn în această zi binecuvântată de Dumnezeu, 14 mai 2017, se adaugă celor peste 100 de sfinţi străromâni şi români din calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

 

 Această canonizare de noi sfinţi în aceste vremuri nu este întâmplătoare, deoarece există în timpul de faţă noi încercări privind păstrarea credin­ței ortodoxe şi a unității Bisericii. Mai precis, astăzi avem mare nevoie de rugăciunile sfinților, deoarece ne aflăm într-un război spiritual nevăzut care se nu­mește secularizare, adică organizarea vieţii omului şi a societăţii ca şi când Dumnezeu nu ar exista. Timpul acesta de secularizare ca sărăcire şi uscăciune sufletească sau lipsă de iubire smerită şi milostivă ne determină să cerem ajutorul mai multor sfinţi rugători pentru noi. De ce? Pentru că lupta cu duhurile rele care caută să-l îndepărteze pe om de Hristos nu se poate duce numai prin voinţă individuală sau printr-o încredere exclusivă a omului în propriile forţe, ci totdeauna biruința duhovnicească se dobândește în primul rând cu ajutorul Duhului Sfânt şi al sfinților lui Dumnezeu, învăță­tori şi rugători pentru noi.

 

Proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Cuvios Irodion, Lainici, 1 mai 2011 / The solemn proclamation of the canonisation of Saint Irodion, Lainici, 1 May 2011

 

 

Proclamarea canonizării Sfântului
Ierarh Simeon Ştefan, Alba Iulia,
30 octombrie 2011 / The proclamation of the canonisation of Saint Metropolitan SIMEON Ștefan, in Alba Iulia, 30 October 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Romanian saints in the calendar in 10 years of Patriarchate

During the first 10 years of Patriarchate of His Beatitude Daniel, the calendar of the Romanian Orthodox Church has been enriched with 30 new Romanian saints.

 • The Holy Martyrs and Witnesses of Năsăud: Saints ATANASIE Todoran of Bichigiu, VASILE of Mocod, GRIGORE of Zagra and VASILE of Telciu
 • Saints RAFAEL and PARTENIE of Agapia, Saint IOSIF of Văratic, Saint IOAN of Râșca and Secu, Saints SIMEON and AMFILOHIE of Pângărați,
 • Saint CHIRIAC of Tazlău, Saints IOSIF and CHIRIAC of Bisericani
 • Saint IACHINT, Metropolitan of Wallachia,
 • Saint NEAGOE Basarab the Voivode and Saint
 • DIONYSIUS Exiguus
 • Saint IOANICHIE the New of Muscel
 • Saint ATANASIE Patelarie, the Patriarch of Constantinople
 • Saint Metropolitan ANDREI Șaguna and Saint Metropolitan SIMEON Ștefan
 • Saint IRODION of Lainici
 • Saints NEOFIT and MELETIE of the Turnu Monastery, Saint DANIIL and MISAIL of the Stânișoara Monastery
 • Saint IACOB of Putna, Metropolitan of Moldova and Saints SILA, PAISIE and NATAN of Sihăstria Putnei
 • Saint PAFNUTIE Pârvu, the Painter

 

Through the Romanian saints, more intercessions and prayers are offered before the Holy Trinity on behalf of our nation, so that we may keep our Orthodox faith and pass it on to younger generations, so that they cultivate the holiness of life and the acts of merciful love.

The fours saints from Putna whose canonisation was proclaimed on this blessed day, 14 May 2017, are now joining the assembly of over 100 Romanian and proto-Romanian saints in the calendar of the Romanian Orthodox Church.

This canonisation of new saints in the context of our time has not happened by chance, as we face new challenges today in keeping the Orthodox faith and the unity of the Church. We do have a great need for the saints’ prayers today, as we are all engaged in an unseen spiritual war named secularisation, which refers to the organisation of human life and society based on the premise that God does not exist. These times of secularisation as a form of spiritual poverty or drought, or as a lack of humble and merciful love, compel us to ask for more help from more of the saints praying for us. Why is that the case? Because the battle with evil spirits who try to push humans away from Christ cannot be fought only through our individual resolve, nor by relying exclusively on our own strength. Spiritual victories are always and primarily achieved with the help of the Holy Spirit and of God’s saints, who teach us and pray for us continually.

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns