2018 – Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918

Preafericite Părinte Patriarh,
Preasfințit Sinod,
Distinși participanți,

La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2018 să fie proclamat, în Patriarhia Română, „Anul omagial al unității de credință și de neam”, respectiv „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”1. Împreună cu cele două teme, omagială și comemorativă, Sfântul Sinod a aprobat și programul-cadru național bisericesc, prin care au fost stabilite obiective privind realizarea acestui proiect religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic, misionar şi mediatic la nivelul tuturor unităților bisericeşti ale Patriarhiei Române, din țară şi din diasporă.

Datele și rezultatele comunicate de eparhii, de sectoarele Ad­ministrației Patriarhale și de Centrul de Presă BASILICA oferă o cuprinzătoare imagine de ansamblu privind activitățile desfă­șurate în cuprinsul Patriarhiei Române în cursul Anului omagial și comemorativ 2018.

Astfel, prin Hotărârea nr. 1.029 din 15 februarie 2018, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat instituirea `Ordinului Catedrala Națională”, cu gramată, însoțită de plachetă insignă, în următoarele trei grade: Mare Ctitor, Ctitor și Binefăcător. În acest sens, în cadrul Atelierelor Institutului Biblic, cu îndrumarea și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, au fost realizate Medalia omagială „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri 1918-2018” și Medalia omagială „Sfin­țirea Catedralei Naționale”, împreună cu Ordinul „Catedrala Națională” pentru Mare Ctitor, pentru Ctitor și pentru Binefăcător, menite a evidenția pe aceia care și-au adus contribuția la edificarea Catedralei Naționale sau la evocarea personalității făuritorilor Marii Uniri din 1918.

De asemenea, în contextul Anului Centenar, în mai multe eparhii au fost înființate ordine și distincții noi. Astfel, în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a fost înființat Ordinul „Mihai Vodă”, în varianta pentru clerici (forma de cruce bizantină gravată) și pentru mireni (forma de medalie aurită). Ordinul a fost înființat pentru a evidenția rolul domnitorului Mihai Viteazul în realizarea unității poporului român. În Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei a fost înființat Ordinul „Donum sacrum unitatis”, în varianta pentru clerici (cruce pectorală) și pentru mireni (cruce pentru rever). Ordinul este acordat celor care prin activitatea lor au promovat unitatea de credință și de neam și valorile spirituale naționale ale poporului român. În Episcopia Caransebeșului, a fost înființat Ordinul „Elie Miron Cristea” – ediție centenară, cu gramată pentru clerici (arhierei, preoți și diaconi).

Proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, în ziua de Buna Vestire, 25 martie 2018, în Catedrala Mitropolitană din Iaşi, a reprezentat o cinstire adusă unui sfânt născut în Basarabia în imediata apropiere a sărbătoririi unui secol de la unirea Basarabiei cu România (27 martie 2018). Un fragment din moaștele Sfântului Iosif au fost dăruite bisericii din satul Răzălăi din Basarabia, localitatea în care s-a născut sfântul.

Un alt eveniment cu deosebit impact misionar l-a constituit desfăşurarea, cu binecuvântarea și participarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în perioada 6-9 septembrie, a celei de-a 6-a ediții a Întâlnirii Internaţionale a Tinerilor Ortodocși – Sibiu, 2018, care a reunit peste 3.000 de tineri ortodocși, din țară și din străinătate, cu vârste cuprinse între 16 şi 35 de ani. Tema evenimentului a fost „Unitate. Cre­dință. Neam”.

În strânsă legătură cu cele două teme, omagială și comemorativă, Patriarhia Română și centrele eparhiale, în colaborare cu instituțiile de învățământ teologic și cu alte instituții publice, au organizat congrese, întâlniri, simpozioane şi colocvii, care au reunit invitați importanți din țară și din străinătate. În acest sens, amintim Congresul Națio­nal de Teologie, cu tema: „Unitate eclesială și unitate națională. Aspecte istorice și teologice” (20-24 mai, Palatul Patriarhiei), organizat de Sectorul teologic-educa­țional al Patriarhiei Române, în cooperare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București și cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte.

La nivel eparhial, au fost organizate următoarele simpozioane și congrese: Simpozionul inter­național „Local și universal în Ortodoxia românească. Credință. Unitate. Identitate”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, în perioada 16-19 mai; Simpozionul „Unitate și identitate. Ortodoxia românilor între comuniunea răsăriteană și dialogul cu Apusul”, care va fi organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj- Napoca, în perioada 4-6 noiembrie; Simpozionul național stu­den­țesc „Unitate de credință și de neam. Făuritorii Marii Uniri”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, la Tismana, în zilele de 24-25 aprilie; Simpozionul internațional de teologie „Credință și neam. Duhovnicie și duhovnici în Ortodoxia românească”, organizat de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara, în 8-9 mai; Congresul MOREOM (10-12 mai) și Congresul NEPSIS, organizate de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale, la Paris, în zilele de 10-13 mai; Conferința „Europa – un dar al creștinis­mu­lui”, organizată de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, în 5-7 octombrie, la Nürnberg; Simpozionul „În oglindă cu strămoșii”, organizat de Arhiepiscopia Tomisului, în data de 22 martie; Simpozionul inter­național „Unitatea de credință și de neam în contextul unei lumi globalizate”, organizat de Facultatea de Teologie a Universității Valahia, Târgoviște, 29-30 mai; Colocviul „Chipuri de preoți de altădată”, organizat de Seminarul Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava în luna septembrie; Simpozionul internațio­nal „Centenarul unirii românilor și Europa de azi. Religie și geopolitică”, organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, în 14-15 mai; Simpozionul internațional „Sfânta Cruce și unitatea de credință”, organizat de Arhiepiscopia Râmnicului, în perioada 25-26 aprilie; Simpozionul „100 de ani de la unirea Basarabiei cu România”, organizat la Bacău, în data de 26 martie, de către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului; Sesiunea națională de comunicări științifice „Limbă, cultură și civilizație în și prin timp. 100 de ani de la Marea Unire”, organizată de Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte din Pitești, 24-27 mai; Conferința „Basarabia 1918-2018. Dilemele identității”, organizată în 26 martie, la Ga­lați, de către Departamentul Teologic al Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, Universitatea Dunărea de Jos, Galați; Simpozionul „Mai multe neamuri, o singură credință. Identitatea creștin-ortodoxă în America de azi”, organizat de University of Chicago, Divinity School, în ziua de 15 septembrie; Simpozionul interna­țional „Unitate și Dăinuire”, organizat de Episcopia Caransebe­șului, în perioada 15-17 aprilie; Simpozionul „Mircea cel Mare (1418-2018) – simbol al unității de credință și de neam”, organizat de Episcopia Severinului și Strehaiei, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Uni­versi­tății din Craiova, în 19-20 aprilie, la Drobeta-Turnu Severin; Simpozionul „Bihorul în contextul Marii Uniri”, organizat de Episcopia Oradiei, în 27-28 aprilie; Simpozionul internațional „Maramu­reșul și Marea Unire de la 1918”, care va fi organizat de Episcopia Maramureșului și Sătmarului, în 12-13 noiembrie; Dezbaterea cu tema: „Creștinul în societatea românească contemporană”, organizată de Episcopia Devei și Hunedoarei, la Petro­șani, în 22 octombrie; Conferința „Spiritualitatea ortodoxă română în secolul douăzeci”, care va fi organizată în luna decembrie, la Roma, de către Episcopia Ortodoxă Română a Italiei; Simpozionul internațio­nal „Centenarul Marii Uniri și locul românilor în Europa”, organizat la Oslo, în 1-2 mai, de către Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord; Simpozionul „Centenarul plinătății sufletului românesc – credință, istorie și cultură”, organizat de Episcopia Ortodoxă Română a Canadei, în 21 aprilie, la Montreal.

Din datele transmise de eparhii, comunicările prezentate în cadrul conferințelor și simpozioanelor organizate au fost publicate sau sunt în curs de tipărire.

În Anul omagial și comemorativ 2018, la Editurile Patriarhiei Române au fost publicate următoarele lucrări: „Cuvinte ale credinței, lumini pentru viață – florilegiu tematic” (Ed. Basilica), autor Preafericitul Părinte Patriarh Daniel; „Biserica Ortodoxă Română și Marea Unire”, două volume: vol. 1 intitulat „Organizarea Serviciului Religios al Marelui Cartier General“, și vol. 2, cu titlul „Activitatea preoților militari în mari unități și unități operative“ (Ed. Basilica); „Biserica Ortodoxă Română și Marea Unire. Preoți în tranșee 1916-1919”, trei volume (Ed. Basilica); „Uniți în cuget și în simțiri. Unitatea de credință și de neam”, două volume (Ed. Basilica); „Activitatea preoților de armată în Campania din 1916-1918”, ediție bilingvă româno-franceză (Ed. Basilica); „Preoțimea română și întregirea neamului”, lucrare apărută în două volume: vol. 1, cu titlul „Chipuri, fapte, suferințe și pilde pentru viitor“ și vol. 2 cu titlul „Temnițe și lagăre“ (Ed. Basilica); „Reșe­dința Patriarhală. Istorie și artă” (dedicat memoriei Patriarhului Miron Cristea), în două ediții (Ed. Basilica); „Ierarhul Miron Cris­tea – Patriarhul Marii Uniri” (Ed. Basilica); „Pași spre Marea Unire. Mărturii din Șcheii Brașovului”, în două volume (Ed. Basilica); „Mucenici și făuritori ai Unirii. Preoțimea din Transilvania și Banat și Unirea din 1918”, lucrare în curs de publicare (Ed. Trinitas a Patriarhiei Române).

La editurile eparhiale au fost publicate mai multe volume și lucrări tematice, între care enumerăm: „Crestomație de texte despre unitatea națională și cea bisericească a românilor în perioada medievală și modernă a României (secolele XVII-XIX)” și „Florilegiu patristic despre unitatea de credință” (ambele lucrări publicate la Ed. „Cuvântul Vieții” a Arhiepiscopiei Bucureștilor); „Lupta Bisericii Ortodoxe Române pentru Marea Unire”, „Memoria, ca proiect de țară” și „Unire și simțire românească” (lucrări publicate la Ed. Doxologia, Iași); „Unitate românească prin Biserică” (Ed. Andreiana, Sibiu); „Prezențe clericale transilvănene la Marea Unire de la Alba Iulia” (lucrare în curs de publicare) și „Domnitorul Mihai Viteazul” (Ed. Renașterea, Cluj-Napoca); „Banatul și Marea Unire. Bănățeni la Alba Iulia” (în curs de publicare, Ed. Arhiepiscopiei Timișoa­rei); „Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut” (Ed. Apostolia, Paris); „Ortodoxia românească și Marea Unire” și „Voievodul Mihai Viteazul – voievod al unității românești, promotor al Ortodoxiei străbune și martir al neamului nostru” (ambele publicate la Târgoviște); „Povestea sfântului nostru război” și „Testamentul unui episcop” (Ed. Arhi­episcopiei Sucevei și Rădăuților); „Despre dimensiunea unității de neam și de credință a poporului român” (Ed. Reîntregirea, Alba Iulia); „Pe marginea statalității românești: vechi locașuri și vechi dinastii” (Ed. Praxis, Râmnicu-Vâlcea); „Unirea românilor. 1559, 1859, 1918”, reeditare (lucrare publicată la Pitești); Proiectul editorial „Agenda tânărului ortodox”, în care sunt prezentate cele mai importante programe derulate în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei (Ed. Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei); lucrările „Biserică. Misiune. Slujire”, volumul XVIII, și „Darul libertății creștine – școală a unității” (ambele publicate la Ed. Candela Cuvântului, Galați); „Episcopul Elie Miron Cristea al Caransebeșului. Ordine circulare. 1910-1919” (publicată la Caransebeș); „Pagubele suferite de Bisericile din Teleorman în perioada 1916-1918” (în curs de publicare); „Bisericile din Dobrogea de Nord în anul 1921” (publicată de Episcopia Tulcii); „Mari Sfinți Români” (apărută la Ed. Episcopiei Sălajului) etc.

La toate aceste lucrări se adau­gă numeroase alte studii și articole publicate în revistele bisericești eparhiale din țară și din străinătate.

Festivalul-concurs naţional de muzică bisericească „Lăudați pe Domnul!”, aflat la cea de-a 11-a ediție, și Concursul național „Icoa­na Ortodoxă – lumina cre­dinței”, ediția a 7-a, întregesc șirul manifestărilor prilejuite de Anul omagial-comemorativ 2018.

La nivelul unităților de cult, s-au desfășurat diverse acțiuni și proiecte social-filantropice, tabere, concursuri de pictură și artă sacră, expoziții de icoane, prezentări de fotografie, activități creative cu specific creștin; au fost organizate seri duhovnicești, pelerinaje, concerte de muzică bisericească, întâlniri duhov­nicești, conferințe, interviuri, prelegeri în cadrul cărora au fost aprofundate diverse teme, precum: importanța istorică a Marii Uniri de la 1918; chipuri de clerici care s-au implicat în evenimentele istorice de la 1918; rolul Bisericii în lupta de păstrare și afirmare a unității de credință și de neam; unitatea națională – bază a demnității naționale.

Totodată, temele omagială și comemorativă ale anului 2018 au fost dezvoltate și aprofundate în predici, cateheze, cuvântări, meditații biblice și discuții libere.

Cu sprijinul preoților și al profesorilor de religie, cele două teme, omagială și comemorativă, ale anului 2018 au fost eviden­țiate și în cadrul orelor de religie predate în învățământul preuniversitar (clasele 0-12).

Cu binecuvântarea chiriarhilor, au fost organizate şi vernisate diverse expoziții tematice de icoane. De asemenea, la nivel eparhial și parohial, au fost organizate tabere pentru tineri, seminarii de formare, concerte caritabile, pelerinaje tematice, cursuri practice, mese rotunde, concursuri de ese­uri, lansări de carte, piese de teatru, pro­iecții de film, au fost distribuite broșuri și pliante, au fost organizate procesiuni cu icoane etc.

Sub aspect mediatic, mass-media bisericească centrală și cea locală au promovat și au mediatizat evenimentele desfășurate în contextul anului 2018 – „Anul omagial al unității de credință și de neam”, respectiv „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”.

La nivel central, Biroul de presă al Patriarhiei Române a prezentat opiniei publice, prin intermediul comunicatelor de presă, al precizărilor și interviurilor date cu diverse ocazii, aspecte importante cu privire la manifestările organizate de Patriarhia Română în anul 2018. În conse­cință, presa laică a putut reflecta prin ştiri, articole, documentare, reportaje şi emisiuni-dezbatere manifestările organizate de Biserica Ortodoxă Română.

Agenţia de ştiri BASILICA a promovat temele anului 2018 printr-un număr de peste 1.000 de articole (ştiri, comunicate, documente, interviuri), dintre care 100 au fost traduse în limba engleză.

Publicațiile Lumina au acordat sistematic spaţii editoriale pentru tematicile anului 2018. Prin ediţia naţională şi prin cele patru ediții regionale, Ziarul Lumina a prezentat evenimentele organizate de Patriarhia Română, de centrele eparhiale, de şcolile teologice şi de alte instituţii bisericeşti. În cotidian au fost publicate peste 1.000 de ştiri dedicate celor două teme, omagială și comemorativă, în cuprinsul cărora au fost mediatizate conferințe bisericești, întruniri organizate de centrele eparhiale, expoziții de artă bisericească și de cultură istorică, apariții editoriale etc.

În cooperare cu Sectorul Pelerinaje al Patriarhiei Române, Ziarul Lumina a organizat concursul tematic: „Pelerinii Luminii – 100 pentru Catedrala Națio­nală”.

Postul de Radio Trinitas a desfășurat o bogată activitate, prin care a promovat unitatea de credință și de neam și i-a comemorat pe făuritorii Marii Uniri. Promourile, difuzate începând cu data de 1 ianuarie 2018, au subliniat importanța evenimentelor naționale și bisericești organizate în acest an plin de sem­nificații. Buletinele informative, jurnalele și emisiunile de actualitate religioasă au mediatizat toate activi­tățile organizate de Patriarhia Română și eparhiile din cuprinsul ei. Rubricile tematice noi „Oamenii Unirii”, „Drumul spre Unire” și „Minutul Marii Uniri” au edificat publicul cu privire la personalitățile implicate în procesul reîntregirii neamului românesc, dar și la contextul care a dus la înfăptuirea Unirii. Rubrica „Români despre România” a arătat dragostea de țară a românilor, iar cea intitulată „Memoria liturgică” a explicat Sfânta Liturghie și rolul acesteia de promovare a unității de credință. Pe parcursul anului, Radio TRINITAS a organizat Concursul „100 de ani în 1000 de cuvinte”, la care au participat elevi de gimnaziu și liceu din țară, care au trimis idei originale și au elaborat texte remarcabile despre România și unitatea ei.

În 2018, Postul de Televiziune TRINITAS a difuzat știri, reportaje și emisiuni dedicate „Anului omagial al unității de credință și de neam” și „Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”. În cadrul Jurnalului TRINITAS, au fost difuzate aproximativ 1.100 știri. Majoritatea materialelor au reflectat evenimentele organizate de eparhiile din Patriarhia Română, dar au fost mediatizate și evenimente organizate de instituții publice sau de cultură: Academia Română, Institutul Cultural Român, Biblioteca Centrală Universitară, Biblioteca Națională, Biblioteca Metropolitană ș.a. A fost realizată seria de emisiuni „100 de adevăruri istorice”, de către dl acad. Ioan Aurel Pop, președin­tele Academiei Române. Totodată, în contextul Anului Centenar, au fost realizate 10 filme documentare, între care amintim: „Unitatea de neam și de credință”; „Marea Frescă a Ateneului Român”, documentar lansat cu prilejul evenimentului cultural „Regal pentru Centenar”, organizat în data de 21 mai la Ateneul Român; „Preoții români. Jertfă și rugăciune pentru Unire”; „Cultul eroilor la români”; „Contribuția Bisericii la realizarea Marii Uniri”; „Alba Iulia. Cetatea Unirii”; „Generalul Henri Mathias Berthelot și bătălia pentru România”.

Și la nivel local, mass-media bisericească a mediatizat programul-cadru al Anului omagial-comemorativ 2018 și evenimentele organizate cu acest prilej în eparhii, îndeosebi prin intermediul: foilor parohiale, al revistelor eparhiale, al posturilor de radio și de televiziune existente în unele eparhii, precum și prin intermediul site-urilor de socializare. Unele site-uri eparhiale au dedicat Centenarului o secțiune specială, în care au fost publicate diferite articole, studii, mărturii și eseuri.

Succinta prezentare de mai sus evidențiază faptul că hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin care anul 2018 a fost proclamat „Anul omagial al unității de credință și de neam” și „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”, a avut o importantă și bogată rezo­nan­ță în rândul clericilor, al monahilor şi al credincioşilor.

Evenimentele prilejuite de sfinţirea Catedralei Naţionale (25-30 noiembrie 2018) vor constitui momentul de vârf al omagierii unităţii de credinţă şi de neam şi al comemorării făuritorilor Marii Uniri din 1918, Prea­fericitul Părinte Patriarh Daniel şi membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, cu Preafericitul Părinte Teofil, Patriarhul Ierusalimului, cu membrii Sfântului Sinod, preoţi, diaconi și mulţimea credincioşilor aducând astfel mulțumire lui Dumnezeu și cinstire făuritorilor Marii Uniri.

De asemenea, întregul personal al instituțiilor centrale și locale bisericeşti aduce slavă Preasfintei Treimi și cinstire tuturor celor care s-au implicat de-a lungul timpului, clerici și mireni, în apărarea și promovarea valorilor creștine și în păstrarea unității de credință și de neam. În încheiere, aducem mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la iniţiativa căruia anul 2018 a fost declarat „Anul omagial al unității de cre­din­ță și de neam”, respectiv „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”, precum şi tuturor membrilor Sfântului Sinod, care au vegheat şi s-au străduit ca aceste două importante teme să fie implementate în eparhiile Patriarhiei Române și să se materializeze în numeroase și diverse activități desfășurate sau care urmează să se desfășoare în acest an.

 

† Varlaam Ploieșteanul

Episcop-vicar patriarhal

 

Notă:

1 Hotărârea Sfântului Sinod nr. 10.407/28-29 octombrie 2016, respectiv Hotărârea Sfântului Sinod nr. 2.326/25 februarie 2015.

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns