158 de ani de la Unirea Principatelor Române

Patriarhia Română și Academia Română au organizat marți, 24 ianuarie, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, Sesiunea de comunicări științifice „158 de ani de la Unirea Principatelor Române”. Au participat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, președintele Academiei Române, ierarhi, academicieni, membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc, ai Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, preoți profesori de la facultăți de teologie din țară, clerici de la protoieriile din Capitală și Ilfov, dar și tineri de la instituții de învățământ din Capitală.

 

Sesiunea de comunicări științifice de la Palatul Patriarhiei a fost precedată de săvârșirea Sfintei Liturghii și a slujbei de Te Deum în Catedrala Patriarhală. La slujba de Te Deum, oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieș­tea­nul, Episcop-vicar patriarhal, au participat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Preasfin­țitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, membri ai Academiei Române, membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc, ai Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, preoți profesori de la facultăți de teologie din țară, clerici de la protoieriile din Capitală și Ilfov, dar și tineri de la insti­tuții de învățământ.

La finalul slujbei de mul­țumire adusă lui Dumnezeu pentru împlinirea acestui act măreț din istoria poporului român, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și preșe­din­tele Academiei Române, Ionel Valentin Vlad, au depus coroane de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe Dealul Mitropoliei.

Evenimentul aniversar de la Palatul Patriarhiei a fost un semn de „înaltă recunoș­tință adus făuritorilor Unirii Principatelor Române la 24 ianuarie 1859”, a precizat în cuvântul de deschidere Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, membru de onoare al Academiei Române. În continuare, Preafericirea Sa a prezentat succint contextul istoric al Unirii Principatelor Române și rolul Bisericii Ortodoxe Române în realizarea acesteia.

Unirea din anul 1859 împlinea o parte a unui ideal la care aspirase de secole poporul român, a subliniat domnul academician Ionel Valentin Vlad, președintele Academiei Române. De asemenea, în cuvântul intitulat „Unirea Principatelor Române. Credință și unitate română într-un context european”, președintele înaltului for de cultură a reliefat contribuția domnitorului Alexandru Ioan Cuza la progresul economic și cultural al statului modern român. Totodată, președintele Academiei Române a menționat rolul conștiinței de credință și de limbă a tuturor românilor, în contextul marilor schimbări europene atât din timpul Unirii de la 1859, cât și de astăzi.

După sesiunea inaugurală a urmat sesiunea de comunicări științifice, moderată de acad. Ionel Valentin Vlad. Prima comunicare științifică, intitulată „Învățămintele unei «zile de aur»“, a fost prezentată de acad. Dan Berindei, care a evidențiat laboriosul proces de unire a Principatelor Române, aflate sub in­fluența dominațiilor străine învecinate și a Marilor Puteri europene.

Rolul Bisericii Ortodoxe Române în cultivarea conș­tiin­ței unității naționale a fost un alt aspect reliefat în cadrul sesiunii de comunicări știin­țifice. Astfel, pr. acad. prof. dr. Mircea Păcurariu, în comunicarea „Biserica și Unirea Principatelor”, a amintit factorii care au pregătit unirea în decursul veacurilor, precum manuscrisele și cărțile bise­ricești care au trecut barierele temporare ce separau pe românii de aceeași credință și sânge de o parte și de alta a Carpaților. De asemenea, a menționat rolul clerului din Moldova și Ţara Românească, care și-a făcut datoria față de neamul pe care-l păstorea.

Un alt aspect prezentat în cadrul evenimentului aniversar a fost rolul spiritual al romanului românesc. În acest context, acad. Nicolae Breban a evidențiat modul în care romanul a avut și are capacitatea de a crea tipologii și personaje emblematice, precum cele din construcțiile epice ale lui Liviu Rebreanu.

La finalul sesiunii de comunicări științifice, au fost lansate volumul II al lucrării „Monahismul ortodox românesc. Istorie, contribuții și repertorizare” și volumul „Slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române-membri ai Academiei Române (1866-2016)”,­ apărute la Editura BASILICA a Patriarhiei Române.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat Ordinul „Sfântul Ierarh Martir ­Antim Ivireanul” și câte un exemplar din volumul II al lucră­rii „Monahismul ortodox ro­mâ­nesc. Istorie, contribuții și repertorizare” membrilor co­mi­­siei de coordonare și coauto­rilor, în semn de recu­noș­tință pentru efortul depus.

În încheierea evenimentului, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat faptul că reamintirea ceasurilor Unirii de pe Dealul Mitropoliei, ca timp binecuvântat de Dumnezeu, este o datorie morală a Bisericii.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns