Edițiile publicației Iulie-Septembrie, 2017
Bucuria comuniunii fraterne inspiră conlucrare în activitatea Bisericii / The Joy of Brotherly Communion inspires Cooperation within the Church

Interviu cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române   Se împlinesc 10 ani de la întronizarea Preafericirii Voastre ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române (30 septembrie 2007). Cronica acestui prim deceniu de Patriarhat se regăsește în albumele omagiale, în presa bisericească sau în mărturiile audiovizuale. Totuși, într-o caracterizare pe […]

Citește mai departe

Împlinirile unui deceniu, la ceas aniversar / Celebrating a decade of achievements

La 30 septembrie 2017 se împlinesc 10 ani de când Pronia Dumnezeiască a adus în fruntea Bisericii Ortodoxe Române un ierarh cu o netăgăduită pregătire teologică și intelectuală, cu o impresionantă experiență internațională, încercat în lucrarea pastorală și misionară vreme de 18 ani în fruntea celei mai mari eparhii din […]

Citește mai departe

Alegerea și întronizarea celui de-al șaselea Patriarh al românilor / The election and enthronement of the sixth Patriarch of the Romanians

Preafericitul Părinte Daniel a fost ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române de către Colegiul Electoral Bisericesc întrunit în Aula Palatului Patriarhiei Române în ziua de 12 septembrie 2007.   Bunul Dumnezeu, prin glasul Sfântului Sinod și prin votul exprimat de Măritul Colegiu Electoral Bisericesc, ne-a chemat să slujim Biserica Ortodoxă […]

Citește mai departe

Dinamică şi înnoire eparhială în cei 10 ani de Patriarhat / The dynamic and renewal of eparchies in 10 years of Patriarchate

Patriarhia Română cuprinde eparhii (arhiepiscopii şi episcopii) grupate în mitropolii, precum şi alte unităţi în interiorul sau în afara graniţelor României.   I. MITROPOLIA MUNTENIEI ȘI DOBROGEI 1. Arhiepiscopia Bucureștilor 2. Arhiepiscopia Tomisului 3. Arhiepiscopia Târgoviştei 4. Arhiepiscopia Argeşului și Muscelului 5. Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei 6. Arhiepiscopia Dunării de […]

Citește mai departe

Comuniune și conlucrare frățească în viața Bisericii și în misiunea socială / Brotherly communion and cooperation in the life of the Church and in its social mission

  Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce acordat Patriarhului României, Palatul Cotroceni, 30 septembrie 2007 / The National Order of „The Star of Romania“, the rank of Grand Cross, awarded to the Patriarch of Romania at the Cotroceni Palace, 30 September 2007   Ne punem nădejdea în […]

Citește mai departe

Anii omagiali şi comemorativi – iniţiativă cu impact misionar major pentru Biserică şi societate / Jubilee and commemorative years – initiative with a significant missionary impact for Church and society

Proclamarea Anului omagial al educaţiei religioase a tineretului creștin ortodox şi a Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti, Catedrala Patriarhală, 1 ianuarie 2016 / The proclamation of the Jubilee Year of Religious Education for the Orthodox Youth and the Commemorative Year of Saint Antim […]

Citește mai departe

În moaştele sfinţilor se simte prezenţa harului lui Dumnezeu / The presence of God’s grace is felt in the relics of saints

Întâmpinarea moaştelor Sfântului Arhidiacon Ştefan, 22 octombrie 2016 / The presentation of the holy relics of Saint Archdeacon Stephen, 22 October 2016   Aducerea de cinstite moaște ale sfinților şi de odoare sfinte, ca şi prezenţa la hramurile catedralei din București a unor înalţi ierarhi, ca delegaţi ai Bisericilor Ortodoxe […]

Citește mai departe

Pelerinajul – şcoală a credinţei şi expresie a vieţii îndreptate către Dumnezeu / Pilgrimage – a school of faith and an expression of life turned to God

  Calea Sfinţilor are o valoare de simbol cu profund înţeles duhovnicesc. Calea Sfinţilor este calea dreptei credinţe pe care trebuie să o mărturisim împreună în vreme de bucurie şi în vreme de încercare. Calea Sfinţilor este calea vieţii sfinte, viaţă de rugăciune şi fapte bune. Calea Sfinţilor este calea […]

Citește mai departe

30 de sfinţi români în calendar în 10 ani de Patriarhat / 30 Romanian saints in the calendar in 10 years of Patriarchate

Proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Iachint, a Sfântului Voievod NEAGOE Basarab și a Sfântului DIONISIE Exiguul, București, 26 octombrie 2008 / The proclamation of the canonisation of Saint Iachint the Hierarch, of Saint NEAGOE Basarab the Voivode and of Saint DIONYSIUS Exiguus, Bucharest, 26 October 2008   În cei 10 ani […]

Citește mai departe

Activitate amplă, intensă şi bogată în plan pastoral-litur­gic şi administrativ / An ample, intense and rich activity in the pastoral-liturgical and administrative fields

Perioada 2007-2017 s-a dovedit a fi una amplă, intensă şi bogată în planul pastoral-litur­gic şi administra­tiv, cu creşterea numărului membrilor Sfântului Sinod, cu alegeri, hirotoniri, întronizări de arhierei, înfiinţări de noi eparhii în ţară şi în diasporă, ridicări în rang ale unor eparhii şi arhierei, sfinţiri de biserici, vizite canonice ale […]

Citește mai departe

Călăuză spirituală pentru identitatea, demnitatea și afirmarea românilor / A spiritual guide for the Romanians’ identity, dignity and self-affirmation

Festivitate dedicată împlinirii a 150 de ani deactivitate ai Academiei Române, 4 aprilie 2016 / Celebration devoted to the anniversary of 150 years of activity of the Romanian Academy, 4 April 2016     În cei 10 ani de Patriarhat, Preafericitul Părinte Daniel a participat activ la viața cultural-spirituală a […]

Citește mai departe

Cărturar al Ortodoxiei de azi / A scholar of today’s Orthodoxy

  Doctor Honoris Causa al Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, 29 noiembrie 2008 / Doctor Honoris Causa of the „Lucian Blaga“ University, Sibiu, 29 November 2008   Diploma de Protector al Fundației „Pro Oriente” În data de 15 iunie 2009, Fundația „Pro Oriente“ a organizat la Viena un moment festiv în […]

Citește mai departe

Catedrala Mântuirii Neamului – inima spirituală a României / The Cathedral of National Salvation – the spiritual heart of Romania

La inițiativa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, între anii 2007 și 2010 au fost parcurse toate etapele necesare pentru pregătirea documentației ridicării locașului. În 2010 s-a organizat un concurs pentru atribuirea lucrărilor, iar în toamna acelui an au început primele lucrări pregătitoare (execuția pereților mulați și a excavațiilor). […]

Citește mai departe

Centrul de Presă Basilica, un deceniu de misiune mediatică în Patriarhia Română /The BASILICA Press Centre, a Decade of Mission through Media in the Romanian Patriarchate

Inaugurarea studiourilor TRINITAS TV, București, 27 octombrie 2007 / The inauguration of the TRINITAS TV studios, Bucharest, 27th October 2007   Biserica Ortodoxă Română a înțeles necesitatea extinderii misiunii sale în societate prin mijloacele moderne de comunicare. Nevoia intensificării misiunii spirituale a Bisericii „dincolo de zidurile Bisericii” prin intermediul mijloacelor […]

Citește mai departe

Educația creștină a tinerilor pentru cultivarea credinței ca lumină a vieții / Educating Christian youth to cultivate faith as light of life

Una din prioritățile slujirii patriarhale a Preafericitului Părinte Daniel este aceea a educației și formării tinerilor în spiritul tradiției creștin-ortodoxe strămoșești. În legătură cu aceasta, Preafericirea Sa a inițiat și binecuvântat programe de catehizare, proiecte legate de predarea religiei în școlile publice, semnate alături de instituții ale Statului, proiecte de […]

Citește mai departe

Să nu despărţim Liturghia de filantropie şi filantropia de Liturghie / Liturgy should not be detached from Philanthropy, nor Philanthropy from Liturgy

Cooperare în domeniul social-filantropic La Palatul Patriarhiei a avut loc marți, 8 ianuarie 2008, întrunirea primei şedinţe de lucru din acest an a Comisiei Mixte Guvern-Patriarhie, formată din reprezentanţi ai Guvernului României şi ai Bisericii Ortodoxe Române. Şedinţa a fost co-prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi […]

Citește mai departe

Binecuvântare și alinare pentru cei în suferinţă / Blessing and comfort for the suffering

În 15 august 2014 și în 10 ianuarie 2016, Patriarhul României a vizitat Așe­zământul social pentru persoane vârstnice aflat în grija Mănăstirii Christiana.   Atât în anul 2012, cât și în anul 2015, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a vizitat în Ajunul Crăciunului pe bolnavii internaţi în Centrul de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” […]

Citește mai departe

Dialog interortodox, intercreștin și interreligios / Inter-Orthodox, inter-Christian and inter-religious dialogue

  Sperăm că dialogul, cooperarea și respectul reciproc în raport cu alte Biserici și cu alte culte religioase vor continua, acordând însă o atenție deosebită păstrării dreptei credințe și tuturor valorilor tradiționale ale Ortodoxiei. […] Noi avem dorința și datoria să rămânem statornici în unitatea dreptei credințe. În același timp, […]

Citește mai departe

Consiliul Consultativ al Cultelor din România / Consultative Council of the Religions in Romania

În ziua de 14 aprilie 2011, în Sala Conventus din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc întâlnirea reprezentanților Cultelor din România în vederea constituirii Consiliului Consultativ al Cultelor din țara noastră. În cadrul ședinței din 26 aprilie 2012 al Consiliului Consultativ al Cultelor din România, […]

Citește mai departe

Volume ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, alcătuite și publicate în cei 10 ani de Patriarhat / Books written and published by His Beatitude Patriarch Daniel throughout the ten years of his activity

Confessing the Truth in Love. Orthodox Perceptions of Life. Mission and Unity, Basilica Publishing House, 2008 Este o carte de reflecţii teologice şi meditaţii spirituale, din perspectiva unei teologii a comuniunii şi a unei spiritualităţi pentru misiune, centrată biblico-liturgic. Autorul subliniază că scopul acestei cărţi este mai puţin de a […]

Citește mai departe

Agenda Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române / The Diary of His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church

Duminică, 2 iulie A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Reşedinţa Patriarhală.   Luni, 3 iulie A adresat un mesaj inaugural, intitulat: „O poartă a cerului între istorie şi eternitate”, cu prilejul Sesiunii comemorative a Academiei Române dedicate […]

Citește mai departe