Edițiile publicației Ianuarie-Februarie, 2015
500 de Vestiri ale Ortodoxiei

La scurt timp de la împlinirea a 25 de ani de apariţie neîntreruptă a Vestitorului Ortodoxiei, revista de informaţie bisericească a Patriarhiei Române a ajuns la ediţia cu numărul 500. Alături de sfertul de secol, suma apariţiilor reflectă atât bogăţia inepuizabilă a Evangheliei şi a vieţii în Hristos pentru care […]

Citește mai departe

Proclamarea Anului omagial şi comemorativ – 2015 la Catedrala Patriarhală

Cuvântul rostit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, în Catedrala Patriarhală, cu prilejul proclamării Anului omagial – 2015, dedicat misiunii parohiei și mănăstirii azi, şi Anului comemorativ – 2015, al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii (joi, 1 ianuarie 2015)

Citește mai departe

2015 – Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi

Cu dragoste în Hristos, Vă aducem la cunoştinţă că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 29 octombrie 2013, a examinat referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură cu declararea anului 2015 în Patriarhia Română ca Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi. Iniţiativa privind proclamarea în anul […]

Citește mai departe

2015 – Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii

Hotărârea Sfântului Sinod privind declararea anului 2015 ca Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii în Patriarhia Română, adresată ierarhilor şi eparhiilor ortodoxe române din ţară şi străinătate: Cu dragoste în Hristos, Vă aducem la cunoştinţă că Sfântul Sinod al Bisericii […]

Citește mai departe

Hotărâri ale Sfântului Sinod pentru susţinerea orei de religie în învăţământul public

Întrunit în şedinţă de lucru la Reşedinţa Patriarhală în zilele de 16 şi 17 decembrie 2014, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat act cu îngrijorare de decizia discriminatorie şi umilitoare referitoare la ora de religie a Curţii Constituţionale a României, din 12 […]

Citește mai departe

Hotărâri ale Sfântului Sinod privind cardul de sănătate

La solicitarea Patriarhiei Române, Ministerul Sănătăţii a precizat avantajele generale, pentru pacienţi şi furnizorii de servicii medicale, ale cardului naţional de sănătate. La rândul său, Colegiul Naţional al Medicilor din România a menţionat că, din punct de vedere etic, nu mai există nici o raţiune de a respinge cardul de […]

Citește mai departe

Sinteza activităţilor Bisericii Ortodoxe Române în anul 2014

În ziua de 4 februarie 2015, în Sala de conferinţe a Centrului naţional pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae“ din Bucureşti, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti, organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice şi patrimoniale. Membrii Adunării […]

Citește mai departe

Ziua onomastică a Patriarhului României

Miercuri, 17 decembrie, în ziua de prăznuire a Sfântului Proroc Daniel, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi-a sărbătorit onomastica. După Sfânta Liturghie a urmat oficierea tradiţionalei slujbe de mulţumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra Patriarhului nostru şi Bisericii Ortodoxe Române. La slujba Te Deum-ului de mulţumire săvârşită […]

Citește mai departe

Rugăciune de binecuvântare pentru noul Preşedinte al României

La Palatul Parlamentului a avut loc duminică, 21 decembrie, ședinţa solemnă reunită a Senatului şi Camerei Deputaţilor dedicată ceremonialului depunerii jurământului de către Preşedintele ales al României, domnul Klaus Werner Iohannis. Prezent la eveniment, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit o rugăciune de binecuvântare pentru noul Preşedinte […]

Citește mai departe

Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi la Catedrala Patriarhală

Biserica Ortodoxă i-a sărbătorit vineri, 30 ianuarie, pe Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Episcopii-vicari patriarhali Varlaam Ploieşteanul şi Ieronim Sinaitul. La Sfânta Liturghie a […]

Citește mai departe

Noul Ambasador al Palestinei la Bucureşti, în vizită de prezentare la Patriarhul României

Luni, 5 ianuarie 2015, la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit în vizită de prezentare pe Excelenţa Sa, Domnul Fuad Kokaly, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Palestinei în România, însoţit de Preasfinţitul Părinte Qais Sadiq, Episcop de Erzurum (Patriarhia Antiohiei). Domnul ambasador Fuad […]

Citește mai departe

Ambasadorul Greciei la Bucureşti în vizită la Patriarhia Română

În ziua de 21 ianuarie 2015, la Reşedinţa Patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit vizita Excelenţei Sale, Domnul Grigorios Vassiloconstandakis, Ambasadorul Greciei în România. Excelenţa Sa a mulţumit pentru primire şi a solicitat binecuvântarea Patriarhului României la începutul unui nou an, 2015. În continuare, domnul ambasador a menţionat eforturile […]

Citește mai departe

Ambasadorul Iordaniei în vizită de prezentare la Patriarhia Română

În ziua de 28 ianuarie 2015, la Reşedinţa Patriarhală, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit în vizită de prezentare pe Excelenţa Sa, Domnul Saker Malkawi, Ambasadorul Regatului Haşemit al Iordaniei la Bucureşti. Domnul ambasador a mulţumit pentru primire şi a apreciat rolul important pe care cultele religioase […]

Citește mai departe

100 de ani de la naşterea Patriarhului Teoctist

Sâmbătă, 7 februarie, s-au împlinit 100 de ani de la naşterea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist. Cu acest prilej, la Catedrala Patriarhală, a fost pomenit cel de-al cincilea Patriarh al României. Slujba Parastasului a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjurat de un sobor de […]

Citește mai departe

Lumină peste timp

La împlinirea a 100 de ani de la naşterea vrednicului de pomenire Patriarhul Teoctist (1915-2015) reînnoim un cuvânt de omagiere a memoriei acestui vrednic Arhipăstor al Ortodoxiei româneşti, fiind încă vii în inimile noastre dragostea sa neţărmurită pentru Biserică şi popor, chipul său luminos şi bunătatea sa sufletească. Lucrarea sa […]

Citește mai departe

Patriarhul Teoctist, comemorat la Academia Română

La Biblioteca Academiei Române a avut loc joi, 12 februarie 2015, o sesiune specială dedicată comemorării Patriarhului Teoctist al României. Sesiunea festivă, care s-a desfăşurat în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu“ al Bibliotecii Academiei Române, a fost moderată de academicianul Eugen Simion, preşedintele Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, care a […]

Citește mai departe

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştină

În a treia săptămână a lunii ianua-rie a fiecărui an (19-26 ianuarie în 2015), Bisericile creştine din întreaga lume organizează seri de rugăciune pentru unitatea creştină. Tema Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştină din anul 2015 a fost inspirată din textul scripturistic „Atunci a venit o femeie din Samaria să […]

Citește mai departe

Unirea Principatelor Române sărbătorită la Patriarhia Română

Sâmbătă, 24 ianuarie, s-au împlinit 156 de ani de la Unirea Principatelor Române. La Catedrala Patriarhală a fost oficiată o slujbă de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru împlinirea acestui act măreţ din istoria poporului român, la înfăptuirea căruia Biserica Ortodoxă Română a avut o contribuţie semnificativă. Patriarhia Română şi Academia […]

Citește mai departe

Poetul Mihai Eminescu comemorat la Academia Română

În Aula Mare a Academiei Române a avut loc joi, 15 ianuarie, o sesiune solemnă dedicată Zilei Culturii Naţionale şi poetului Mihai Eminescu, de la a cărui naştere s-au împlinit 165 de ani. Evenimentul a fost organizat de Academia Română şi Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă. Sesiunea comemorativă a […]

Citește mai departe

Credinţă şi cultură în istoria poporului român

Cuvânt rostit în cadrul Adunării Generale a Academiei Române, cu prilejul Zilei Culturii Naţionale, ziua de naştere a poetului naţional Mihai Eminescu, joi, 15 ianuarie 2015 Aniversarea Zilei Culturii Naţionale, ziua de naştere a poetului naţional Mihai Eminescu, care şi-a iubit deopotrivă ţara, cultura şi credinţa strămoşească, ne îndeamnă la […]

Citește mai departe

Curtea Constituţională recunoaşte importanţa orei de religie şi implicit încurajează participarea elevilor la aceasta

În ziua de 23 ianuarie 2015, în Monitorul Ofi­cial, partea I, nr. 59/2015, a fost publicată motivarea Deciziei Curţii Con­sti­­tuţionale nr. 669 din 12 noiem­brie 2014, privitoare la sta­tu­tul orei de religie. Întrucât decizia nr. 669/2014 a fost percepută în societate ca „o lovitură dată orei de religie“, în motivarea sa, Curtea Consti­tu­ţională afirmă în mod pozitiv […]

Citește mai departe

Au fost inaugurate noi spaţii la Facultatea de Teologie din Bucureşti

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Capitală au fost inaugurate noi spaţii destinate procesului didactic şi de cercetare. Acestea au fost binecuvântate miercuri, 4 februarie, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, însoţit de membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Evenimentul s-a înscris în manifestările prilejuite de aniversarea […]

Citește mai departe

10 ani de „Lumina“

Cotidianul „Ziarul Lumina“ al Patriarhiei Române a sărbătorit sâmbătă, 7 februarie, împlinirea a 10 ani de neîntreruptă apariţie. Cu acest prilej, ostenitorii ediţiei naţionale, precum şi colegii de la ediţiile regionale de Moldova, Transilvania, Oltenia şi Banat au adus mulţumire lui Dumnezeu în Catedrala Patriarhală, după care au primit binecuvântarea […]

Citește mai departe

Primul deceniu de cotidian creştin în România (2005-2015)

Mesajul adresat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu prilejul împlinirii a 10 ani de apariție neîntreruptă a cotidianului Patriarhiei Române – Ziarul Lumina, 7 februarie 2015 Cotidianul Patriarhiei Române, Ziarul Lumina, împlineşte astăzi, 7 februarie 2015, 10 ani de apariţie neîntreruptă. În cele peste 3.000 de numere care au fost […]

Citește mai departe

„Lumina Educaţiei“ – un nou supliment al „Ziarului Lumina“

Vineri, 6 februarie, a apărut prima ediţie a noului supliment lunar al „Ziarului Lumina“ – „Lumina Educaţiei“. Această primă ediţie are un caracter programatic, cuprinzând articole semnate de specialişti în educaţia religioasă, ce conturează în linii luminoase perspectiva ortodoxă asupra orei de religie şi formării religioase a copiilor şi tinerilor […]

Citește mai departe

Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan Selejan a fost întronizat în scaunul mitropolitan al Banatului

Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan Selejan a fost întronizat duminică, 28 decembrie 2014, în demnitatea de Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului. Slujba de întronizare a avut loc la Catedrala Mitropolitană „Sfinţii Trei Ierarhi“ din Timişoara şi a fost săvârşită de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu […]

Citește mai departe

Gramata Patriarhală la întronizarea IPS Mitropolit Ioan la Timişoara

† Daniel, Prin harul lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Preacucernicului cler, Preacuviosului cin monahal şi tuturor preaiubiţilor dreptcredincioşi creştini din de Dumnezeu păzita Arhiepiscopie a Timişoarei şi Mitropolie a Banatului, precum şi tuturor ascultătorilor şi cititorilor acestei Gramate […]

Citește mai departe

Continuitate şi înnoire bisericească în Banat

Cuvântul rostit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, cu prilejul întronizării Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan ca Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului, Timişoara, duminică, 28 decembrie 2014 La cele spuse astăzi în Gramata Patriarhală pentru întronizarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan ca Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului, adăugăm câteva observaţii […]

Citește mai departe

Patriarhul României, cetăţean de onoare al judeţului Timiş

Cu ocazia vizitei prilejuite de întronizarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan Selejan ca Mitropolit al Banatului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit titlul de cetăţean de onoare al judeţului Timiş. Evenimentul a avut loc în Sala „Viena“ a Hotelului Timişoara, duminică, 28 decembrie, în prezenţa celor 17 ierarhi ai Sfântului Sinod participanţi […]

Citește mai departe

Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim a fost întronizat Arhiepiscop

Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim Giosanu a fost întronizat duminică, 4 ianuarie, în demnitatea de Arhiepis- cop al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Înaltpreasfinţia Sa a fost ales prin vot secret în scaunul vacant de Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului cu 35 de voturi din 45 de voturi valid exprimate, în şedinţa Sfântului […]

Citește mai departe

Gramată Mitropolitană la întronizarea IPS Ioachim ca Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului

Preaiubitului cler din parohii şi mănăstiri, dreptmăritorilor creştini din Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului şi tuturor ascultătorilor şi cititorilor acestei Gramate Mitropolitane: har şi pace sfântă de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, iar de la noi binecuvântare arhierească şi frăţească întru Hristos îmbrăţişare. Se cuvine să facem cunoscut tuturor […]

Citește mai departe

Preasfinţitul Andrei, noul Episcop al românilor ortodocşi din Covasna şi Harghita

Duminică, 15 februarie, în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor centrale şi judeţene, a consilierilor eparhiali şi a protopopilor, a numeroşi preoţi din Episcopia Covasnei şi Harghitei, dar şi a multor preoţi şi credincioşi din Arhiepiscopia Sibiului, a avut loc ceremonia de întronizare a Preasfinţitului Andrei, noul Episcop al românilor ortodocşi din Covasna […]

Citește mai departe

Un nou slujitor al Bisericii şi al Neamului în Harghita şi Covasna

Mesajul adresat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia întronizării Preasfinţitului Părinte Andrei Moldovan ca Episcop al Covasnei şi Harghitei Preasfinţite Părinte Episcop Andrei, La solicitarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu al Ardealului, vă adresăm cuvânt de binecuvântare pentru noua misiune pastorală pe care o începeţi astăzi. Prin […]

Citește mai departe

Şedinţa anuală a Adunării eparhiale al Arhiepiscopiei Bucureştilor

În Sala Sfântului Sinod din Reşedinţa Patriarhală s-au desfăşurat joi, 22 ianuarie, lucrările şedinţei anuale a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Şedinţa a fost precedată de o slujbă de Te Deum, oficiată în Catedrala Patriarhală de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar […]

Citește mai departe

Misiune şi responsabilitate în activitatea Arhiepiscopiei Bucureştilor din 2014

Raportul-sinteză citit în cadrul şedinţei anuale a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor, Reşedinţa Patriarhală, 22 ianuarie 2015 În anul 2014, activitatea Centrului eparhial al Arhiepis-copiei Bucureştilor a cunoscut un dinamism deosebit prin reorganizarea activităţilor protoieriilor din Capitală şi din judeţul Prahova. Astfel, au funcţionat 12 protopopiate care totalizează un număr […]

Citește mai departe

Hirotesii în Paraclisul istoric din Reşedinţa Patriarhală

De sărbătoarea Sfântului Mucenic Haralambie, marţi, 10 februarie 2015, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a hirotesit întru iconom stavrofor pe părintele protoiereu Mihăiţă Stroe de la Protopopiatul Ploieşti Sud şi pe părintele protoiereu Grigore Melnic de la Protopopiatul Câmpina, din judeţul Prahova. De asemenea, Preafericirea Sa a hirotesit […]

Citește mai departe

Noi protoierei pentru judeţul Prahova

De la 1 ianuarie 2015, în judeţul Prahova şi-au început activitatea patru noi protopopi. Tot cu această dată, pentru eficientizarea şi intensificarea activităţii pastoral-misionare, social-filantropice şi cultural-educaţionale, parohiile din Protopopiatul Ploieşti au fost reorganizate în cadrul a două noi protoierii: Protopopiatul Ploieşti Nord şi Protopopiatul Ploieşti Sud. Reorganizarea administrativă a […]

Citește mai departe

Zilele Tineretului Ortodox în Episcopia Caransebeşului

În perioada 1-3 februarie au fost organizate, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, „Zilele Tineretului Ortodox“. În cadrul evenimentului, organizat pentru prima dată în Episcopia Caransebeşului, au avut loc manifestări cu caracter duhovnicesc, cultural şi artistic la care au participat peste 200 de copii şi tineri de la mai […]

Citește mai departe

Simpozion despre lucrarea misionară a mănăstirilor şi parohiilor la Severin

În zilele de 10-11 februarie, Epis-copia Severinului şi Strehaiei, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, a organizat Simpozionul naţional „Slujirea lui Dumnezeu şi a oamenilor în viaţa de mănăstire şi parohie“. Manifestarea ştiinţifică găzduită de Centrul eparhial din Drobeta-Turnu Severin a fost prilejuită de Anul omagial al […]

Citește mai departe

A fost instalat noul reprezentant al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte

Noul reprezentant al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte şi superiorul Aşezămintelor Româneşti de la Ierusalim, Iordan şi Ierihon, părintele arhimandrit Teofil Anăstăsoaie, a fost instalat duminică, 11 ianuarie, în biserica Aşezământului Românesc de la Ierusalim. Vizită la Patriarhul Ierusalimului Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, a primit vineri, 9 […]

Citește mai departe

Cardinalul Reinhard Marx şi Episcopul Heinrich Bedford-Strohm au primit Ordinul „Crucea Sfinţilor Martiri Brâncoveni“

Românii ortodocşi din München au fost vizitaţi în seara de 7 ianuarie de Eminenţa Sa, Cardinalul Reinhard Marx, Arhiepiscop romano-catolic de München şi Freising şi preşedinte al Conferinţei Episcopilor Catolici Germani. Eminenţa Sa a fost prezent la slujba Vecerniei săvârşită de Preasfinţitul Părinte Sofian Braşoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române […]

Citește mai departe

Bucurie duhovnicească pentru românii din Finlanda

În perioada 23-25 ianuarie, Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, s-a aflat în mijlocul românilor din Finlanda. Vineri, 23 ianuarie, Preasfinţitul Părinte Macarie a fost primit de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ambrosius de Helsinki, la Reşedinţa Mitropolitană din capitala Finlandei. În după-amiaza aceleiaşi zile, cei doi ierarhi […]

Citește mai departe

Monahul Paisie Aghioritul a fost trecut în rândul sfinţilor de Patriarhia Ecumenică

În cadrul şedinţei de lucru din 13 ianuarie 2015, Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice a aprobat propunerea Comisiei Canonice de a-l trece în sinaxar pe monahul Paisie Aghioritul. Cuviosul Paisie Aghioritul este unul dintre cei mai iubiţi părinţi care au vieţuit la Sfântul Munte Athos. Stareţul Paisie s-a născut în […]

Citește mai departe

Un prieten al Ortodoxiei şi un slujitor al unităţii creştine

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, transmis la slujba de Înmormântare a Monseniorului dr. Albert Rauch, miercuri, 21 ianuarie 2015 Trecerea la cele veşnice a Monseniorului dr. Albert Rauch a adus întristare multă în inimile noastre, ale celor care l-am cunoscut, atât personal, cât şi prin intermediul prodigioasei sale activităţi […]

Citește mai departe

Agenda Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Marţi, 16 decembrie A participat la Slujba de Te Deum pentru   deschiderea lucrărilor   Sfântului   Sinod, în Catedrala Patriarhală. A prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod, în Sala Sinodală a Reşedinţei Patriarhale. A oficiat slujba de binecuvântare a unui nou magazin de cărţi şi obiecte bisericeşti „Librăria Ortodoxă“ al Arhiepiscopiei […]

Citește mai departe

Hotărâri ale Sfântului Sinod privind cardul de sănătate

La solicitarea Patriarhiei Române, Ministerul Sănătăţii a precizat avantajele generale, pentru pacienţi şi furnizorii de servicii medicale, ale cardului naţional de sănătate. La rândul său, Colegiul Naţional al Medicilor din România a menţionat că, din punct de vedere etic, nu mai există nici o raţiune de a respinge cardul de […]

Citește mai departe

Hotărâri ale Sfântului Sinod pentru susţinerea orei de religie în învăţământul public

Întrunit în şedinţă de lucru la Reşedinţa Patriarhală în zilele de 16 şi 17 decembrie 2014, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat act cu îngrijorare de decizia discriminatorie şi umilitoare referitoare la ora de religie a Curţii Constituţionale a României, din 12 […]

Citește mai departe